ปีอธิกสุรทิน

ลบ แก้ไข

            การแบ่งปีตามหลักปฏิทินสากลแบ่งได้เป็นปีปกติมี 365 วัน และปีอธิกสุรทินมี 366 วัน โดยเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ์  ขึ้นมาอีกหนึ่งวัน

            การให้มีปีอธิกสุรทิน  เพราะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา 365.24218...ดังนั้นจึงต้องมีการปรับให้จำนวนวันต่อปีไม่คลาดเคลื่อนกับวิถีการโคจร

            เพื่อให้หลักการของปีอธิกสุรทินมีความชัดเจน จึงกำหนดเป็นสูตรไว้ดังนี้

 1.  ให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ทุก ๆ 4 ปี โดยนำเอาปี คศ. หารด้วย 4 ลงตัวถือว่าเป็นปีอธิกสุรทิน
 2.  ให้ปรับโดยถ้าปีหารด้วย 100 ลงตัวให้เป็นปีปกติ
 3.   ถ้าปีหารด้วย 400 ลงตัว ให้ปรับไปเป็นปีอธิกสุรทินอีก

            จากกฎเกณฑ์นี้ ปี คศ. 2000 เป็นปีอธิกสุรทิน มี 366 วัน ปี คศ. 1900 และ 2100 เป็นปีปกติที่มี 365 วัน

            หลักการของปฏิทินกรีกอเรียนทุก ๆ 400 ปี จะมีการปรับตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ในรอบ 400 ปี จะมีจำนวนวันทั้งสิ้น 146,097 วัน ตัวเลข 146097 หารด้วย 7 ลงตัว ดังนั้นปฏิทินระบบนี้จึงลงตัวที่ 400 ปี พอดี และจะซ้ำเดิมอีกครั้งและหากนำ 146097 หาร 400 จะได้ 365.2425 หรือกล่าวได้ว่าความยาวเฉลี่ยของปีหนึ่งมีค่าเท่ากับ 365.2425 แต่หากนำมาเปรียบเทียบกับเวลาการโคจรจริงของโลกพบว่าตามหลักการนี้จะทำให้มีข้อผิดพลาดไปหนึ่งวันในช่วงเวลาประมาณ 2500 ปี นั่นหมายถึง ก่อนรอบ 2500 ปี จะต้องมีการปรับวันที่กันอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งหลายต่อหลายคนได้นำเสนอให้ปรับให้ปีที่หารด้วย 1600 ลงตัว ให้มี 365 วันอีกครั้ง


ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : http://web.ku.ac.th

 

loading...


โดย jun ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ม.ค. 51 16:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,981 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,981 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ลาสแอเรีย
IP : 124.157.134.***
กาลังหาข้อมูลคิดสูตรภาษาซีอยุพอดี

ขอบคุนหลาย
ลบ แจ้งลบ
โดย thegik
IP : 118.175.132.***
หางานส่งอาจารย์
ลบ แจ้งลบ
โดย เเดรุรีรนาราระ
IP : 124.120.7.***
เเระเเร่รั่รั
ลบ แจ้งลบ
โดย นรสีรารึรึรึรึรั่พเถ
IP : 124.120.7.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ทราย ยย ย
IP : 119.42.94.***

ขอบคุนมั่ก กก  มาก  ก 

 

 

ทำลังทำรายงายอยู่เรย ย ย

 

 

พอดี๊ พอดี

 

 

thank you. 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง