รวมโครงการรับตรง ที่ประกาศเลื่อนรับสมัครและสอบ

ลบ แก้ไข

 

รวมโครงการรับตรง ที่ประกาศเลื่อนรับสมัครและสอบ

น้ำท่วมใหญ่ ทำปฎิทินการศึกษาทั้งของส่วนกลางและของมหาวิทยาลัยเองต้องปรับเปลี่ยนเป็นยกใหญ่ นอกจากเลื่อนสอบ GAT,PAT แล้ว โครงการรับตรงต่างๆก็ต้องเลื่อนตามไปด้วยค่ะน้องๆอาจได้ทราบข่าวในบางโครงการมาบ้างแล้ว เป็นระยะๆวันนี้พี่จึงเอามาสรุปรวมให้อีกทีนะคะจะได้ไม่ลืมไปสมัครและไปสอบกันค่ะ ^___^

.น้องคนไหนคลิกตามลิ้งค์ที่ให้ไม่ได้ เข้าไปในนี้นะคะ http://www.urrac.com/showdetail_new.php?id_rac_news=6828 

GAT,PAT และ 7 วิชาสามัญ
เลื่อนสอบ GAT PAT ,ขยายเวลารับสมัครวิชาสามัญ
สอบGAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 สอบวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2554
สอบวิชาสามัญ 7 วิชา รับสมัคร 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กสพท.
กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะ
ประกาศด่วนจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เลื่อนสอบวิชาเฉพาะจากเดิมในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554เป็นสอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 1. เลื่อนสอบ CU-TEP , CU-SC , CU-AAT
  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งเลื่อนสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่!!

 2. เลื่อนสอบวิชาทักษะ โครงการรับตรงแบบพิเศษ จุฬาฯ 55
เป็นวันที่ 18-22 ธันวาคม 2554
สำหรับกำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาในโครงการรับตรง(แบบพิเศษ)ทุกโครงการที่ได้ประกาศเลื่อน ทางศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งให้ทราบกำหนดการภายหลังอีกครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ม.ธรรมศาสตร์
 1. รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ เลื่อนสอบข้อเขียน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเลื่อนการสอบข้อเขียนโครงการรับตรง ประจำปี 2555 โดยเลื่อนสอบ วันที่ 29 ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน 54 เป็นสอบวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ค่ะ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิกเลย!!
 2. ขยายเวลารับสมัครทุน TEPE วิศวฯ มธ.
  โครงการ TEP&TEPE ได้พิจารณาขยายเวลารับสมัครสอบทุน TEPE เป็นตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 3. นิติ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มธ.เลื่อนสอบไม่มีกำหนด
  เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วม และสถานการณ์ ยังไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาได้ว่า จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เมื่อไร ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ประกาศเลื่อนการสอบ ข้อเขียนในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกไปก่อนโดยทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง
  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์
 1. เลื่อนกำหนดการ รับตรงผู้มีความสามารถทางดนตรี ม.เกษตรฯ
  ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1กันยายน – 25 พฤศจิกายน2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ม.ศิลปากร
 1. เลื่อนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ อักษรฯ ม.ศิลปากร
  สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 มีการเลื่อนการสอบวิชาเฉพาะออกไปสอบในเดือนธันวาคม 54 คะ จากเดิมสอบวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิกเลย!!
 2. สอบตรงเภสัชฯ ม.ศิลปากร
  คณะฯ ได้กำหนดวันสอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือวันที่ 14 - 15 มกราคม 2555ในการนี้ ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 มกราคม 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 3. เปลี่ยนกำหนดการ รับตรง เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 55
  ขยายเวลารับสมัครถึง 16 ธันวาคม 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 4. เลื่อนสอบ รับตรงคณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร
  เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่หลายจังหวัด คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศเลื่อนการสอบการคัดเลือกในโครงการสอบตรง จากวันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่14-15 มกราคม 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 5. เลื่อนกำหนดการโครงการ พสวท. โครงการเพชรสนามจันทร์ ศิลปากร
  วันรับสมัคร เปลี่ยนเป็น 16 ก.ย. 54 - 30 พ.ย. 54
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 6. ขยายเวลาการรับสมัคร คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง
  ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 25 มกราคม 2555
  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
  ขยายเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่1 พฤศจิกายน– 7 ธันวาคม2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 7. เลื่อนสอบสัมภาษณ์ รับเพิ่มพิเศษ วิศวฯ ม.ศิลปากร
  สอบวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่2 ธันวาคม 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ม.มหิดล
 1. เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับตรง ม.มหิดล
  มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ทดสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและ/หรือสุขภาพจิต จากเดิมวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนกำหนดการ อื่นๆ ยังคมเดิมค่ะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 2. รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดลเลื่อนกำหนดการสอบ
วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดลในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา เลื่อนสอบไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

มศว.
 1. เลื่อนสอบตรง2 โครงการ มศว ปี 55ยังไม่มีกำหนด
  1.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และ
  2.โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 1. ขยายเวลารับสมัคร รับตรงKMUTT
  มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครการรับตรงโครงการต่อไปนี้
  โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเครียริ่งเฮ้าส์ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 31มกราคม 2555
  โครงการโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่22ธันวาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 26ธันวาคม 2554 สอบสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน 12-14 มกราคม 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อ่านต่อภาค 2   คลิกที่นี่ เลยจ้า ^^


 

 

loading...


โดย RAC fan page ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 พ.ย. 54 17:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,123 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,123 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง