โครงการ “ภารกิจกู้โลกใต้ดินกับ Paper Ranger”

ลบ แก้ไข

โครงการ “ภารกิจกู้โลกใต้ดินกับ Paper Ranger”

เกริ่นนำ

            เช้าวันหนึ่งที่ไม่ต้องไปทำงาน ไม่ต้องไปเรียนหนังสือ ท้องฟ้าแจ่มใส อาบน้ำ แต่งตัว ออกไปเจอสิ่งใหม่ๆ ที่มากกว่าที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่ทำงานกันดีกว่า U Change อยากชวนทุกๆ คนมาร่วมสร้างสรรค์สมุดทำมือ เพื่อให้กับน้องๆ ตามชนบทที่ขาดแคลน อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

 

 

โครงการ                                ภารกิจกู้โลกใต้ดินกับ Paper Ranger

สถานที่                                  บริเวณ ลานกิจกรรม Metro Mall MRT จตุจักร

วันที่                                        7 พฤศจิกายน 2552

รับอาสาสมัคร                     50 คน

คุณสมบัติ

1.       ใจดี, มีมิตร

2.       รักสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม                   กลุ่มอาสาสมัคร U change

1.       ยุทธนา คล้ายสุบรรณ (แม็ก)  e-mail: chaiypoon@hotmail.com

เบอร์โทร : 087-997 1811

เปิดรับสมัคร                        ตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2552

รูปแบบกิจกรรม 

            วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552

10.00 น.                 ลงทะเบียน

10.30 น.                 เสวนาหาที่มา ทางไปของกระดาษ

11.30 น.                 ผ่อนคลายอิริยาบถด้วยเสียงเพลงเพราะๆ

13.00 น.                 เริ่มกิจกรรม Work Shop

16.00 น.                 สิ้นสุดกิจกรรม

 

หมายเหตุ : กิจกรรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หลักการและเหตุผล

                U change เป็นกลุ่มอาสาสมัครอิสระที่ตั้งใจทำงานอาสาเพื่อสังคม ด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้สังคมดีขึ้น และในโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น โดยร่วมงานกับโครงการ Paper Ranger ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความเป็นมาดังนี้

จากปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและการไม่คำนึงถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น

จากข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษเผยว่า “ปัจจุบันโลกผลิตกระดาษประมาณปีละ 300 ล้านตัน คนอเมริกันคนหนึ่งๆใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 330 กิโลกรัม คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ย 40 ตันต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้ประมาณ 1.2-2.2 ตัน หรือเทียบเท่าต้นยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี 17 ต้น ใช้น้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร น้ำมัน 300 ลิตร กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์/ชั่วโมง และมีการปล่อยมลพิษ (เช่น คลอรีน ในการฟอกขาว) ออกมาจำนวนมาก โดยเฉพาะมลพิษทางน้ำก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และเกิดการสะสมของสารพิษในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม” การใช้กระดาษแต่ละครั้งจึงเป็นการบั่นทอนทรัพยากรทีละน้อย

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในสังคมควรมีส่วนในการช่วยกันใช้กระดาษให้คุ้มค่า ตามครัวเรือนควรมีการแยกกระดาษจากขยะทั่วไปเพื่อใช้ซ้ำหรือส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ตามองค์กรธุรกิจจะต้องปรับกลยุทธ์การบริหารด้วยการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management system) และกลยุทธ์การตลาดเพื่อโลกสีเขียว (Green marketing) มาใช้ในองค์การธุรกิจ โครงการคืนชีพให้กระดาษ (Paper ranger) นี้เป็นการตอบโจทย์สำหรับ บุคคลทั่วไปที่มีกระดาษหน้าเดียวเหลือใช้ นำมาประดิษฐ์เป็นสมุดโน๊ตเพื่อลดปริมาณขยะ และส่งเสริมให้เกิดการใช้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะกระดาษ

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้จักพื้นที่ Metro Mall มากขึ้น

2.       เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้คนทั่วไป

3.       เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้คนทั่วไป

4.       เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา

 

รูปแบบโครงการ

                เป็นลักษณะงาน Work shop โครงการคืนชีพให้กระดาษ (Paper ranger) เป็นการสอนวิธีการทำสมุดทำมือจากกระดาษ Re use เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เด็กเป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาต่อไป โดยจัดกิจกรรมภายในพื้นที่บริเวณ ลานกิจกรรม Metro Mall MRT จตุจักร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมดำเนินการ ดังนี้

 

loading...


โดย RAC 8 ริ้ว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ต.ค. 52 19:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,946 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,946 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง