รัฐบาลของประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย

ลบ แก้ไข

http://campus.sanook.com/story_picture/b/06011_002.jpg

รัฐบาลของประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี – เอก และทางด้านภาษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         ทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ The Scholarship Program of Taiwan  (Spot) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา ระหว่างประเทศไต้หวัน กับ ประเทศไทย 
         ประเภทของทุน และสิทธิของผู้รับทุน 
          - ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 25,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 780 เหรียญสหรัฐ 
          - ระดับปริญญาโท-เอก ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 30,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 930 เหรียญสหรัฐ  โดยทุนการศึกษาในส่วนของ MOEA จะมอบให้กับสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชกรรม และเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ขณะที่ทุน NSC จะมอบให้กับทุนระดับปริญญาโท เท่านั้น 
          มหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาทุน เข้าศึกษา จะรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือน ขณะที่รายจ่ายในเรื่องค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร การเดินทาง และตั๋วเครื่องบิน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง   
          ระยะเวลาของแต่ละทุน 
          การมอบทุนแต่ละประเภท มีระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
          - ปริญญาตรี สูงที่สุด 4 ปี 
          - ปริญญาโท สูงที่สุด 2 ปี 
          - ปริญญาเอก สูงที่สุด 3 ปี 
          -  หลักสูตรภาษา (Language Enrichmaent Program – LEP) สูงที่สุด 1 ปี 
          หากว่ามีกรณีที่ผู้รับทุนจะมีการศึกษาที่ต่อเนื่องกันระหว่างโปรแกรม ก็จะต้องไม่เกิน 5 ปี ซึ่งหากเกี่ยวข้องการโปรแกรมการเรียนภาษา ก็จะต้องได้รับการบรรจุตั้งแต่ปีแรกของการรับทุน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 1 กันยายน – 1 สิงหาคม ซึ่งหากว่าผู้รับทุน ไม่สามารถเดินทางมาได้ทันเวลาที่ต้องเข้าศึกษา ก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในปีต่อไป  นอกจากนี้ถ้าผู้รับทุนเริ่มเข้าศึกษาหลังจากการเรียนคอร์สภาษาผ่านไปแล้ว ครึ่งเทอม 1 เทอม ระยเวลาของทุน จะเริ่มจากเดือนที่ผู้รับทุนเดินทางไปถึงไต้หวัน แม้ว่าเวลาจะดังกล่าวจะสั้นกว่า 1 ปีก็ตาม 
          เงื่อนไขผู้สมัครรับทุน 
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
          - จะต้องมีผลการเรียนดีเลิศและมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ 
          - ไม่ได้ถือสัญชาติของไต้หวัน 
          - ไม่ได้อยู่ในสถานะนักศึกษาต่างประเทศของจีน 
          - ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันของไต้หวัน เพื่อที่จะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว 
          - ไม่ได้เป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ที่เป็นข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับไต้หวัน 
          - ไม่ได้เป็นนักศึกษาที่อยู่ในช่วงของการสมัครเข้าศึกษาในระดับเดียวกับที่มีการมอบทุน 
          - ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของ SPOT มาก่อน ในช่วงเวลา 5 ปี หรือมากกว่านี้ 
          - ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของการรับทุนประเภทอื่น ๆ ของประเทศไต้หวันอยู่ 
           เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน 
          - กรอกข้อมูลต่าง ๆ ในสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
          - สำเนาพาสสปอร์ต หรือ บัตรประจำตัวประชาชน 
          - สำเนาทะเบียนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร 
          - สำเนาใบเอกสารการสมัครการทดสอบ Tes of Proficiency-Huayu (TOP-huayu)  สามารถติดตามรายละเอียดในส่วนนี้ได้ที่
http://www.chonghua.or.th  
          วันปิดรับสมัคร 
          เดือนมีนาคม 
         ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.roc-taiwan.org/th  
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่ 
          แผนกวัฒนธธรมสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งไทเป 
          ตึกเอ็มไพร์ ชั้น 20  
         195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ ฯ 10120  
          โทร 0-2670-0200-9
          โทรสาร 0-2670-0220 
          Website :
http://www.taiwanembassy.org/TH


 

Credit   http://elearneasy.com/shows_news_edu.php?news_id=7735

 

หน้าสมัคร

http://www.roc-taiwan.org/th/ct.asp?xItem=134318&ctNode=1796&mp=232

 โดย RAC 8 ริ้ว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ม.ค. 54 13:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,458 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,458 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง