"ศธ."จัดหลักสูตร"อาเซียนศึกษา"

ลบ แก้ไข

http://210.246.188.58/trang1/news_pic/p25271321443.jpg

รมว.ศธ.ประกาศ จัดหลักสูตรอาเซียนศึกษา ไว้รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของไทยในปี 2558 หนุนเร่งรัดเรียนภาษาอังกฤษเต็มที่ ย้ำเงินเรียนฟรีเป็นสวัสดิการ ทุกคนต้องได้เรียน 
     นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาวิชาการ "มิติใหม่การรับนักเรียนและการเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ว่า ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาคมอาเซียน ซึ่งในระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.นี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนที่ พัทยา จ.ชลบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม และจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วม ซึ่งประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม ดังกล่าวมาแล้วเมื่อปี 2533 ทั้งนี้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานั้น ตนก็ได้เตรียมการเพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี 2558 คือ การจัดหลักสูตรอาเซียนศึกษาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในอาเซียน ทั้งด้านวัฒนธรรม ที่สำคัญสนับสนุนเร่งรัดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ที่โรงเรียนต้องให้การสนับสนุนนักเรียนได้เรียนรู้
     นายชินวรณ์กล่าวต่ออีกว่า อย่างไรก็ตามการจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพนั้น ภารกิจสำคัญที่คณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องตระหนักและเข้ามาดูแลคือ ร่วมทำให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใส ภายใต้การสนับสนุนให้นัก เรียนทุกคนมีที่เรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ดี และสถานศึกษาจะ ต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งการทำงานต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2 รวมไปถึงนโยบายการรับนักเรียนที่ ศธ.กำหนดคือ การรับนักเรียนจะต้องบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง โดยตนย้ำแล้วว่านักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ปกติ เด็กพิการ หรือเด็กชาวเขาต้องได้รับโอกาสตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เช่น เด็กชาวเขาต้องไปเรียนแต่ไม่มีเครื่องแบบมีแต่ชุดชาวเขา เด็กก็ได้สิทธิ์เรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2554 นี้ ตนได้เพิ่มงบประมาณในส่วนเครื่องแบบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอก ระบบ และการศึกษาอัธยาศัย (กศน.) จาก 550 บาท เป็น 800 บาทด้วย ขณะเดียวกันได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปตรวจสอบทุกตารางนิ้วว่าเด็กที่อยู่ในวัยที่มีสิทธิ์ได้ร่วมโครงการเรียน ฟรีฯ นั้นได้ร่วมโครงการทุกคนหรือไม่ ซึ่งจะต้องรวมรูปแบบการจัดการศึกษาทุกประเภท เช่น การจัดการเรียนการสอนที่บ้าน เป็นต้น.
ที่มา : http://www.thaipost.net/news/260211/34930
 โดย RAC 8 ริ้ว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 54 10:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,368 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,368 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง