แนวโน้มคะแนน รับตรงจุฬาฯ 2555

ลบ แก้ไข


(ภาพประกอบจากอินเตอร์เนทจ้า )

CuCal ใช้งานได้แล้วนะครับ http://unigang.com/CuCal

ปล.โปรแกรมคำนวนคะแนนรับตรงของแท้ ที่จัดทำโดยจุฬา  ออกให้ใช้งานแล้วครับ

http://admission2.atc.chula.ac.th/CalcScore.aspx

รับสมัคร 10-16 กุมภาพันธ์ 2555

 


หลังจากที่ได้ทราบผลคะแนน GAT-PAT กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 10-16 กุมภาพันธ์ นี้ได้เวลาของการยื่นสมัครรับตรงแล้วจ้า  เรามาดูกันว่าปีนี้ แนวโน้มคะแนนรับตรงจะไปในทิศทางไหน จะขึ้น หรือ จะลง !!

โดยภาพใหญ่ คะแนนรับตรงปกติ จุฬาฯ 2555 มีแนวโน้มลดลง อันเนื่องมาจาก

A ไม่มีการใช้ GPAX  :   ปี 2554 ทุกคณะของจุฬาจะใช้ GPAX ด้วย 10 % แต่ปี 2555 ไม่มีแล้วจ้า เฉพาะปัจจัยนี้น่าจะทำให้คะแนนลดลงประมาณ 300-900 แต้มแล้วแต่คณะครับ   

B คะแนน GAT-PAT  : นำช่วงคะแนนมาเทียบกันระหว่าง 1/2555 กับ รอบ 3/2553

แก้ไขตาราง  6/2/2555

GAT : ปีนี้มากขึ้นจ้า
PAT1 : คะแนนต่ำต้อยมาก
PAT2 : ลดลงอย่างอย่างเห็นได้ชัด
PAT3 :ลดลงอย่างอย่างเห็นได้ชัด
PAT4 : เพิ่มขึ้นอย่างมากจ้า
PAT5 : เพิ่มขึ้นแบบ โครต ๆ  ๆเยอะ

 

C สัดส่วนการคิดคะแนนที่เปลี่ยน  : พอมีไม่มีการนำ GPAX มาใช้ เลยทำให้เพิ่มสัดส่วนของการใช้คะแนน GAT-PAT รวมไปถึง 7 วิชาสามัญด้วยครับ  แต่ที่น่าจะเห็นผลว่าคะแนนจะลดลงแน่นอนและลดลงเยอะ คือ สถาปัตย์จ้า

 

ปล สุดท้าย : รับตรงจุฬาของทุกปี คะแนนจะสูง ๆ มากๆ อันเป็นเพราะเด็กทั้งประเทศแห่กันมายื่่นสมัครรับตรงนะครับ  ถ้าใครคิดว่าคะแนนไม่ดีแล้วอยากลองก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไร  เพราะในชีวิตนึงคุณจะยื่นรับตรงได้กี่ครั้งเชียว อย่างน้อยเราก็ได้ร่วมประสบการณ์รับตรงกับคน ประมาณ 8 หมื่นคนเลยจ้า    ( ปล. ค่าสมัครของจุฬา 4 อันดับ ประมาณ 365 บาท)   

 

D จำนวนคนรับสมัคร !!   

 


หลังจากเราดูภาพรวมกันไปแล้วต่อมา เรามาเจาะลึกกันในรายคณะกันเลย  แต่ก่อนอ่านต้องขอบอกว่า

กรุณาใช้วิจารญาณในการรับข้อมูล  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( แก้ไขข้อมูล 2/2/55)

ขอออกตัวแรงด้วยสาขานี้คะแนนน่าจะลดลงจากปีก่อน 1500-3000+ คะแนน !!!  อันเนื่องมาจาก  GPAX  และ สัดส่วนที่เปลี่ยนไป

ปี 2553  ใช้  Gpax 10%  Gat 45 % Pat4 45 % 
ปี 2554  ใช้  GPAX 10 % GAT 30%  PAT2 15%  PAT4 45 %
ปี 2555 ใช้    GAT 30 %  PAT1 20%  PAT2 20%  PAT4 30 %

ท่าทำให้คะแนนลดลงมาเยอะ ผมคิดว่าน่าจะมาจาก การใช้   นำ PAT1 เข้ามาใช้เป็นปีแรกจ้า !!!

บระเจ้า  อยากเรียนสถาปัตย์นะ  แต่ดันใช้ PAT1 PAT2 อย่างละ 20 % ปัจจัยนี้น่าจะมีผลทำให้คะแนนลดลงอย่างมากครับ 

ขอขยายความ !!   ( ขอยกตัวอย่างคะแนนย้อนหลังของสถาปัตย์หลักนะครับ )

ปี 53 ทั้งที่คะแนน mean ของ GAT106.77 และ PAT5 80.21
คะแนนไม่สูงนะครับแต่พอคะแนนย้อนหลังออกมา  23100

ปี 54 GAT 139.38  PAT5 121  PAT2  100.9
คะแนนสูงขึ้นแต่เพิ่ม pat2 มาเป็นปีแรกทำให้คะแนนลดลง  22598

ปี 55 GAT 130.59  PAT5 130.91  PAT2  91.59  และ PAT1 39.64     

จะเห็นได้ว่า นำ PAT1 มาใช้ โดย mean ของ pat1 ก็ต่ำต้อยมาก  อีกทั้งไม่มี gpax แล้ว

ดูแล้วยังไงคะแนนก็ลดลง  เกิน 1500+ ชัวร์  

 

แล้วปัจจัยสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้สาขานี้มีคะแนนลดลง เพราะ จำนวนคนรับ

โครงการ 54 55
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม      
35
60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 20 25
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 20 30
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 30
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 15 40

ปัจจัยเหล่านี้น่าจะทำให้คะแนนลดลงอย่างแน่นอน  

แต่จะลดลงมากน้อยเท่าไหร่ก็คงแล้วแต่ละวิจารญาณของแต่ละคนแล้วจ้า

 


คณะวิศวกรรมศาสตร์

ฟังธง ฉับ ฉับ ๆ ๆ ๆ ๆ  ลดลง มากมาย +  อันเนื่องมาจาก

สัดส่วนเปลี่ยนไปและไม่มี GPAX จ้า

ปี 2554  Gpax 10%  GAT20%  PAT1 20%  PAT50%
ปี 2555 Gat 20%  PAT1 20%  PAT3 60 %

ปัจจัยนี้ผมคิดว่ามีผลทำให้คะแนนลดลง แต่ไม่เยอะ คงสัก 300-500 แต้ม

แต่ที่มีผลมากจริง ๆ คือ !!!!

คะแนน PAT1 และ PAT3 ตกต่ำ !!!

โดยเฉพาะ PAT3 ที่ใช้เป็นสัดส่วนหลักถึง 60 % ถ้าเทียบกับปีก่อนถือว่าลดลงอย่างมากมายมหาศาล ( ถ้าดูข้อมูลสถิติอ้างถึงปีการศึกษา 2553 จะใกล้เคียงกับปีนี้ ) นั่นก็คือคะแนนน่าจะลดลงไป 1200- 1600

แล้วประเดินสุดท้ายคือจำนวนคนรับ

 

โครงการ 54 55
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
560
800
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโละการและวัสดุ 20 25
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 15 15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 35 20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 90

 

จะเห็นได้ว่า วิศวะรวม รับขึ้นเยอะมาก !!!  

ปล  วิศวะคอม รับตรงเยอะ แบบนี้ แสดงว่า  แอดมิชชั่นกลางคงอาจจะไม่รับ   >...<

สรุป วิศวะรวม คิดว่าช่วงคะแนนปีนี้   20500-21500 ครับ !!!


อักษรศาสตร์   3/2/2555

เกณ์การคัดเลือก

ปี 2554  GPAX 10%  GAT  70% PAT7 20%
ปี 2555  PAT7 25%   วิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ อย่างละ 25 %

โอ้ ปี 2555 นี้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มากมาย  บอกตามตรงทำให้ประเมิณคะแนนยาก !!

งั้นผมขอเทียบคะแนนแบบง่ายๆให้เห็นภาพ ดังนี้

คะแนน Mean GAT 3/2553  =  139.38  หรือ  46.46%
ค่าเฉลี่ย Mean ไทย สังคม อังกฤ  =  38.67 %

จากข้อมูลเบื้้องต้นพออนุมานไปเองว่า ข้อสอบ  7 วิชาสามัญ ยากกว่า GAT แน่นอน

ดังนั้น คะแนน  อักษรศาสตร์ ปีนี้ย่อมลดลงแน่นอน !!

ขอให้ข้อมูล เพิ่มเติม เรื่องคะแนน Mean PAT7

พอเห็นแบบนี้แล้ว ยิ่งส่งเสริมให้คะแนน อักษรศาสตร์ จุฬา ปีนี้มีคะแนนลดลงอย่างยิ่ง

ปล. ปีนี้รับเท่าปีก่อน คือ 240  เทพ ( ขอให้เป็นเทพ ไม่ใช่คน เพราะคะแนนสูงกันจริง 55 )

สุดท้ายขอ สรุปออกมาเป็นตัวเลข โดยขอเดา    ( คะแนนปี 54 25170 )

ย้ำว่าขอ เดา ช่วงคะแนนต่ำสุดปีนี้คือ    22000-23300 คะแนน

( คะแนนลดลงจากปีก่อน น่าจะอย่างน้อย 2000 คะแนน )


นิติศาสตร์

ปีนี้เป็นปีแรก ที่คณะนิติศาสตร์มีรับตรงนะครับ  ดังนั้นแล้วเรา เราจึงไม่มีคะแนนย้อนหลัง T__T

ถ้าไม่มีแล้ว เราจะทำยังไงกันดี เพื่อจะได้ประเมิณคะแนนขั้นต่ำได้

ผมจึงใช้วิธีการเทียบเคียงพฤติกรรมการเลือกคณะ  ถ้าใน Admissions โดยผมจะได้ชุดความคิดที่ว่า

คะแนนของ คณะนิติศาสตร์ จะต่ำกว่า  อักษรศาสตร์ !!!

เอ๊ะ !! แต่เราลืมไปว่า คณะนิติศาสตร์รับน้อยกว่าด้วย อีกทั้งใน cucal ในระบบ popular นิติศาสตร์คนเลือกก็เยอะพอควร

ดังนั้นผมขอสรุป  เดาตัวเลขมาดังนี้

โครงการ รับ55
คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์      คะแนน  22800-23800
60
คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาภาษาฝรั่งเศษ    คะแนน  24000-25500 11
คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาภาษาเยอรมัน   คะแนน 23500-24000 5
คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น       คะแนน 24000-24500 11
คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาภาษาจีน          คะแนน  24000-25500 11

ฝรั่งเศษ ญี่ปุ่น  จีน  รับแค่ 11 คนผมเลยคิดว่าคะแนนจะสูงมากครับเพราะถ้าดู รัฐศาสตร์ จุฬาของปีก่อนที่รับ 10 คะแนนสูงมากมาย นิติศาสตร์น่าจะต่ำกว่า  เพราะใช้ GAT แค่ 20 % ( แต่รัฐศาสตร์ใช้  GAT ถึง 70 % )

เยอรมัน  คนสอบน้อยกกว่า แต่ก็รับน้อย >.<

คณิตศาสตร์ รับเยอะ และ PAT1 ตกต่ำ

Credit : http://www.unigang.com/Article/9962

 โดย RAC 8 ริ้ว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ก.พ. 55 09:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,107 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,107 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง