สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา

ลบ แก้ไข

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ที่มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาให้เยาวชนสามารถนำเอาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการเผยแพร่ และสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

สท.จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่เยาวชน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน 
สำนักงานส่งเสริมสวัสกิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

โทร. 02-2555850 ต่อ 155 , 133 ในวันและเวลาราชการ 
หรือ
คุณพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร 0863136378 
คุณทัศนีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 0890011516 
หรือ www.opp.go.th (สท.) 

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 นี้
 

loading...


โดย RAC Hatyai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ก.ค. 52 11:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,698 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,698 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง