โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้เปิดรับสมัครเข้าเรียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการทหาร

ลบ แก้ไข

โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้เปิดรับสมัครเข้าเรียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการทหารแล้ว

 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่าและ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบหลักสูตร 1 ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตร จะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถความต้องการของกองทัพบก 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร(เฉพาะหลักสูตร)1.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก 1.1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 17 ปี ถึง22 ปี (ผู้ที่เกดระหว่าง พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2534) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2551 ทุกกรณี ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบก สำหรับผู้ที่อายุ 21 และ 22 ปี (เกิด พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2529)ต้องมีหลักฐาน ใบกองหนุน ( สด.8 ) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเข้ากองประจำการแล้ว 1.1.2 ทหารกองประจำการ ที่มีอายุไม่เกิน24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2527) 1.1.3 พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปีในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2527) 1.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ1.2.1 ทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบก และต้องมีเวลาอยู่ในกองประจำการไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการภายใน เมษายน25511.2.2 พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก และมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2527) 1.2.3 ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบก มาแล้ว และมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2527) 2.คุณสมบัติผู้สมัคร (ทั่วไป)2.1 วุฒการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา 2.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู้ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ 2.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่มีสัญชาติไทยโยกำเนิดก็ได้ 2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายหรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 3.กำหนดการ 3.1 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร3.1.1 ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่3 ธันวาคม 2550 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2551- ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนาม พันเอก ธนากร ทองสุข กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคาชุดละ 150 บาท พร้อมชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจน 3.1.2 พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551- ณ กองทัพภาคที่ 2จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3.1.3 กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก-ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 (เว้นวันหยุดราชการ)- ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 3.2 การรับสมัคร3.2.1 พื้นที่ส่วนภูมิภาค- วันที่ 5-6 มกราคม 2551 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4จังหวัดนครศรีธรรมราช- วันที่ 22-23 มกราคม 2551 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32จังหวัดลำปาง- วันที่ 26-27 มกราคม 2551 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดฑิษณุโลก- วันที่ 30-31 มกราคม 2551 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี-วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา- วันที่ 6-7กุมภาพันธ์ 2551 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3.2.2 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) น้องๆคนไหนที่สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก/ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 นะคะ... 

และสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ (ทศท) 0 2241 4068-9, 0 2243 6125-6, 0 2241 4036, 0 2241 4046, 0 2241 1660 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0 2241 0274, 0 2297 6190 และ 96190 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

loading...


โดย RAC Hatyai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ต.ค. 52 10:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 150,571 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 150,571 ครั้ง ตอบ 326 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย พล ทหารวงศกร จำปาขาว
IP : 113.53.85.***
ผมผลัด2/56ครับปลดประจำการ58กรมสื่อสาร จะเปิดรับสมัครเดือนไหนกี่ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มนตรี ไชยทองพันธ์
IP : 49.228.95.***
ผมผลัด1/54ครับปลดประจำการ56กรมสื่อสารจะเปิดสอบเดือนไหนครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง