โครงการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น

ลบ แก้ไข

โครงการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และการแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว


ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือปวช. เข้าร่วมแข่งขัน "โครงการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และการแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะและความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะชน (ความยาว 3 นาที) โดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้

   1.1 How should high schools in Thailand adequately prepare students for the reality of the 21st century?

   1.2 Do you agree that the Internet is adversely affecting the youth?

   1.3 Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana's Contributions to Thai Society

   1.4 Is saving the world from Global Warning the responsibility of the individual?

2. การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่นในที่สาธารณะชน (ความยาว 3 นาที) โดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้

    2.1 เรียนภาษาญี่ปุ่นได้ประโยชน์อย่างไร

    2.2 ทำอย่างไรชาวญี่ป่นจึงจะมาเที่ยวเมืองไทย

    2.3 ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับควยามสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น

โดยแฟกซ์แบบตอบรับและส่งซีดี ความยาว 3 นาที ในหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันเลือก มาที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ของทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น และผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งให้เข้าแข่งขันพูด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารดร.สุข  พุคยาภรณ์  ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. การแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว  ส่งแฟกซ์แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมาที่ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ  และแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 09.00-12.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์

ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท  จะได้รับใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาดังนี้

- รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 5,500 บาท จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 3,500 บาท จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลชมเชย เงินสดจำนวน 1,500 บาท จำนวน 2 รางวัล

และทางโรงเรียนจะได้รับโล่รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                02-5791111        ต่อ 1267, 1175, 1247 หรือ 1173

 

loading...


โดย racpin9 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ม.ค. 52 10:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,421 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,421 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง