คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Hand Eduzones
P'Hand Eduzones
จำนวนผู้ติดตาม 1,063 คน

เรื่องล่าสุด

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุด

29 มิ.ย. 60 15:48 น.

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ

ปฏิทินการจัดสอบ CU-TEP และการทดสอบทางวิชาการ

29 มิ.ย. 60 14:31 น.

ปฏิทินการจัดสอบ CU-TEP และการทดสอบทางวิชาการ จุฬาฯ

อ่านต่อ

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

29 มิ.ย. 60 13:55 น.

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

อ่านต่อ

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์

28 มิ.ย. 60 11:34 น.

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระบบ

อ่านต่อ

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์

28 มิ.ย. 60 09:09 น.

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์

อ่านต่อ

รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

27 มิ.ย. 60 14:19 น.

รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

เกี่ยวกับ Blogger

P'Hand Eduzones
P'Hand Eduzones