รับตรง โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60

ลบ แก้ไข
รับตรง โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60

รับตรง โครงการหลักสูตรระ
 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 –  วันที่ 31 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560


จำนวนที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) จำนวน 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) จำนวน 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ (นานาชาติ) จำนวน 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(สื่อสาร) (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 คน


คุณสมบัติ
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จชั้น ม.6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่า 


เกณฑ์การคัดเลือก

GED ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ใน 5 รายวิชา IGCSE ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า C และ B ใน 3 รายวิชา

การสมัครแบบที่ 1

ผู้สมัครต้องมีผลการทอสอบแสดงความสามารถภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังเกณฑ์ดังนี้

มีผลสอบ SAT I

- Math ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน

- Criyical Reading รวมกับ Math ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน

มีผลการทดสอบสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง

- TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน

- IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5

 - สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

การสมัครแบบที่ 2

ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้

- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ไม่น้อยกว่า 2.50

- มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ไม่น้อยกว่า 2.50

- สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ


ค่าสมัคร 
1,000 บาท 


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ธารา อิสสระ (พี่แฮนด์)
facebook : P'Hand Thara
twitter :P'Hand Thara
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ธ.ค. 59 16:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,854 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,854 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง