รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

ลบ แก้ไข

รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนกำหนดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ : 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
สอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ทางโทรศัพท์  : 10-11 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560


สาขาที่เปิดรับ

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม


คุณสมบัติ
1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพต้องมีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรดังนี้

                   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ดังนี้

                   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25


เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยรวม ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา และเงื่อนไขการสมัครของแต่ละสาขาวิชา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นที่สิ้นสุด


ค่าสมัคร 

300 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 มี.ค. 60 13:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,120 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,120 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง