เทคนิคการเลือกอันดับแอดมิชชั่น (Admissions) ฉบับ อุ่นใจ

ลบ แก้ไข
เทคนิคการเลือกอันดับแอดมิชชั่น (Admissions) ฉบับ อุ่นใจ

เทคนิคการเลือกอันดับแอดม
 

พี่แฮนด์ขอเริ่มจากวิธีการคัดเลือกก่อนนะครับ 

การยื่นเลือกคณะของแอดมิชชันนั้น ปีนี้จะเลือกกันใน วันที่12-16 พ.ค.2561  หลังจากที่น้องๆม.6 ได้ทราบผลคะแนนทุกตัวที่ใช้เป็นองค์ประกอบแล้ว โดยน้องๆจะสามารถเลือกได้ทั้งหมด 4 อันดับ จะเลือกคณะอะไรมหาวิทยาลัยใดก็ได้ มหาวิทยาลัยเดียวกันก็ได้ โดยจะสมัครทางเว๊บไซท์ของทาง ทปอ. โดยวิธีการคิดเลือกคณะจะเป็นดังนี้

1.ระบบจะรวบรวมคะแนนอันดับ1 ของน้องๆ ทุกคนมาเรียงไว้จากมากไปหาน้อย เช่น คณะวิศวะ จุฬา รับ100 คน ระบบก็จะนำคนที่เลือกคณะวิศวะจุฬาทั้งหมดนำคะแนนมาเรียงกัน ใครอยู่อันดับ1-100 ก็คือติดไป *คนที่ไม่เลือกไม่มีสิทธิ์ติดนะครับ*

2.ระบบจะเลือกคนที่มีคะแนนมากที่สุด เข้าสู่แต่ละคณะให้ครบตามจำนวนที่รับ คนที่คะแนนไม่ติดคณะใดเลย ถือว่าตกพิจารณาในอันดับแรก ก็จะถูกพิจารณาคะแนนในอันดับที่2 ต่อไป

3.เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าคะแนนในอันดับ2 สูงกว่าคนที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก คะแนนใหม่ก็จะนำมาแทรก ดังนั้นคนที่ได้คะแนนต่ำสุดในรอบแรกของแต่ละคณะก็จะตกไป

ถ้าน้องไม่ติดอันดับ 1 ระบบก็จะนำคะแนนของน้องไปแข่งที่อันดับต่อไป ไม่ติดก็จะนำไปอันดับต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอันดับ4 โดยถ้าคะแนนถึงอันดับไหนก็จะติดอันดับนั้นเลย ไม่นำคะแนนไปแข่งในอันดับถัดไป 

และที่สำคัญ จำไว้เลยว่าคะแนนสำคัญกว่าอันดับ ถึงแม้เราเลือกคณะเดียวกับคู่แข่ง แต่เราอันดับ3 คู่แข่งเค้าเลือกไว้อันดับ 1 ถ้าเราไม่ได้ติดอันดับ 1และ 2 จนมาถึงอันดับ3 ถ้าเราคะแนนมากกว่าก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับ เราก็ติดก่อนแน่นอน แม้ว่าเราจะเลือกคณะนี้ไว้เป็นอันดับ3ก็ตาม

** เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยของการเลือกคณะคือเลือกคณะที่เราอยากเรียนมากที่สุด อยากเข้าไปที่สุด ไว้อันดับ1 เท่านั้น!! เรียกว่าเลือกตามความฝันไปเลยครับ ไม่ต้องห่วงคะแนน อะไรใดๆทั้งสิ้น เพราะหากติดคณะที่เราไม่อยากเรียน จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจ

เพราะโอกาสมาจากการเลือก ถ้าเราไม่เลือกก็คือไม่มีโอกาส ถึงแม้บางคนจะมองว่าโอกาสจะน้อยนิด แต่ก็ยังถือว่ามีโอกาส ถ้าไม่เลือกเลยโอกาสคือเท่ากับ 0 ครับ!!


- การเลือกคณะที่เรียงลงมานั้น ต้องเริ่มคำนึงถึงโอกาสสอบติดมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการรองรับกัน ให้น้องๆลองนึกภาพถึงการตกจากที่สูงนะครับ คือตกลงมาแล้ว เบาะชั้น1 รับไม่อยู่ก็ยังมีชั้น2 ชั้น3 ชั้น4 รองรับต่อๆกัน ทำให้ไม่ตกถึงฟื้น(หลุดแอด) 

โดยการดูโอกาสสอบติดดูได้จากอะไร ส่วนมากที่น้องๆดูก็จะมีคะแนนขั้นต่ำของปีที่ผ่านๆมา แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้น้องๆสามารถนำคะแนนของน้องๆมาประเมินได้จากโปรแกรมประเมินโอกาสที่เว็บ eduzones คลิก


ยกตัวอย่างการเรียงอันดับ

อันดับ 1 อย่างที่บอก เลือกไปเลยครับ คณะที่ชอบที่รักที่สุด ไม่ต้องสนใจโอกาสสอบติด เพราะถ้าเราไม่เลือกก็คือไม่มีโอกาส ถึงแม้บางคนจะมองว่าโอกาสจะน้อยนิด แต่ก็ยังถือว่ามีโอกาส ถ้าไม่เลือกเลยโอกาสคือเท่ากับ 0 ครับ!!

อันดับ 2 ก็เช่นเดียวกันกับอันดับ 1 ครับ คืออยากให้น้องๆเลือกคณะที่ตัวเองชอบ อยากเรียนไว้ก่อน เพราะก็ยังมีอีก 2 อันดับที่รองรับอยู่นะครับ ถึงแม้จะดูเสี่ยงก็ไปแล้ว เพียงแต่ขอให้โอกาสมากกว่าอันดับ 1 เป็นพอครับ

อันดับ 3 ควรจะประเมินออกมาให้มีโอกาสสอบติดซัก 70-80% ครับ เพื่อเป็นการรองรับอันดับ 1-2 แต่ถ้าอันดับ 1-2 โอกาสปาเข้าไป 70-80% อันดับ 3 ก็ไม่ต้องเลือกแล้วครับ เปลืองเงิน เย้ย!! ล้อเล่น ก็ดูให้โอกาสมากกว่าอันดับ 1-2 ครับ เพื่อให้ถุกต้องตามกฎการรองรับกันในการเลือกคณะ

อันดับ 4 ควร 90% บวกๆๆๆๆ ขึ้นไป เอาให้ปลอดภัยที่สุด ให้นอนหลับสบาย แบบไร้กังวลมากที่สุด ประมาณนี้ครับ เพื่อเป็นการรองรับกันและความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดการหลุดแอด

คณะแบบไหนที่ไม่ควรไว้อันดับ 4

1.คณะที่ติดลบเยอะ
แน่นอนครับการที่เราจะเลือกคณะไหนไว้อันดับ4 นั้น จำเป็นต้องดูให้เซฟและปลอดภัยมากที่สุด เพราะว่านี่คืออันดับสุดท้ายแล้ว หากหลุดอันดับนี้ก็เท่ากับว่าน้องๆจะสอบไม่ติดอะไรเลยหรือหลุดแอดนั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลาตัดสินใจที่จะเลือกคณะไหนไว้ที่อันดับ4 ก็ต้องเล็งคณะที่พอประเมินแล้วเป็นคณะที่บวกไว้เยอะๆเพื่อความเซฟแบบอุ่นใจ ห้ามเลือกคณะที่ติดลบเยอะๆเด็ดขาดนะครับ เพราะนั่นจะป็นการเสี่ยงอย่างมากที่จะหลุดแอดมิชชัน

2.คณะที่เปลี่ยนจำนวนรับ
คณะที่เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ เป็นคณะอีกแบบที่น้องๆไม่ควรเลือกไว้ที่อันดับ4 ยิ่งเป็นคณะที่มีการรับน้อยลงจากปีที่แล้ว ยิ่งไม่ควร เพราะการเปลี่ยนแปลงจำนวนน้อยลงจากปีที่ผ่านมาจะเป็นสาเหตุทำให้คะแนนขึ้น ยิ่งรับน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้คะแนนในปีนี้สูงขึ้น เพราะการแข่งขันย่อมจะสูงขึ้น

3.คณะที่เปลี่ยนเกณฑ์สัดส่วน
คณะที่เปลี่ยนเกณฑ์สัดส่วน หมายความว่าคณะที่มีการเปลี่ยนสัดส่วนองค์ประกอบที่ใช้เช่น GAT PAT เพราะการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทำให้คะแนนในปีที่มีการเปลี่ยนสัดส่วน มีการกระเพื่อมของคะแนนแน่นอน หากมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สัดส่วนในวิชาที่ยากๆเพิ่มขึ้น ก็อาจทำคะแนนลงฮวบได้ ยกตัวอย่างเช่น คณะพยาบาลในปี57 คณะเภสัชในปี56 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จะทำให้ยากแก่การเก็งว่าในปีนั้นแนวโน้มจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือไม่ควรคณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อย่างนี้ไว้ในอันดับ4ครับ

4.คณะที่คะแนนเหวี่ยง
คณะที่คะแนนเหวี่ยงคือคณะที่ดูคะแนนในการสอบติดที่ต่ำสุดในแต่ละปีจะมีการสวิง คือห่างกันค่อนข้างเยอะ ปีนี้อาจน้อย ปีถัดมากลับเพิ่มขึ้น คือถ้ามองเป็นกราฟคณะพวกนี้ก็จะดูเป็นกราฟรูปฟันปลายึกๆยักๆ ซึ่งคณะประเภทนี้น้องๆก็ต้องควรระวังไม่ควรไว้ในอันดับ4ได้ เพราะคะแนนอาจจะขึ้นเยอะหรือลงเยอะก็ได้

5.คณะที่เปิดใหม่
ในการแอดมิชชันแต่ละปีจะมีคณะสาขาที่เปิดรับเป็นปีแรกนะครับ ซึ่งก็จะมีไม่มีข้อมูลแนวโน้มคาดเดาได้ว่าเป็นคณะที่มีความฮิตหรือคนจะเลือกมากน้อยอย่างไร ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเสี่ยงหากน้องๆเอาคณะแบบนี้ไว้อันดับ4 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการรันตรีความปลอดภัยนั่นเอง


ดูคะแนนแอดมิชชันย้อนหลัง คลิก
 

โดยน้องๆสามารถ ปรึกษาการเลือกคณะแอดมิชชัน ด้วยวิธีง่ายๆเพียง

1. เข้าไปใช้โปรแกรม EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ที่มีความแม่นยำสูง ที่สำคัญ ใช้ฟรี!! ได้ที่ >> http://ezadmissions.eduzones.com/

2. เซฟรูปผลการคำนวณเลือกคณะของน้องๆ 

3. นำไปโพสต์ขอคำปรึกษาจากพี่แฮนด์ที่ Line@  P'Hand Eduzones แอดเลยที่ >> @handeduzones
 

 ง่ายๆเพียงเท่านี้ รับรองแอดมิชชั่นปีนี้ น้องๆไม่หลุดชัวร์!!! ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 เม.ย. 60 12:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,868 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,868 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง