วิธีการคิดคะแนน ADMISSIONS

ลบ แก้ไข
เช็ค!! ยอดสมัครูผู้ช่วยล
 
วิธีการคิดคะแนน ADMISSIONS
 
ใกล้เข้ามาทุกวันๆแล้วนะครับสำหรับการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตวัยรุ่น กับการแอดมิชชัน เลือกคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ ซึ่งหลายๆคนคงจะทราบสัดส่วนการใช้คะแนนต่างๆของการแอดมิชชันแล้ว ว่าใช้อะไรบ้าง สัดส่วนเท่าไหร่ คะแนนเต็มกี่คะแนน แต่ยังงงๆเอ๋อๆเกี่ยวกับการคิดคะแนนของตัวเองอยู่ ว่าตัวเองนั้นมีกี่คะแนน แล้วแต่ละคะแนนคิดอย่างไร พี่แฮนด์เลยเอาวิธีการคิดคะแนนแอดมิชชันมาให้ดูกันครับ

 

 

การคิดคะแนน GPAX
 
รู้ให้ชัด!! การคิดคะแนนใ
 
ใช GPAX รอยละ 20 GPAX ใหคิดเทียบคะแนนเต็มเปน 300 คะแนน

วิธีคิด
1. ใหนํา GPAX คูณกับ 75 เพื่อแปลงคาผลการเรียนเฉลี่ยเปนคะแนนเต็ม 300 คะแนน
2. ใหนําคะแนน GPAX ที่แปลงคาเปนคะแนนแลวคูณกับคาน้ําหนักที่กําหนด จะไดเปนคะแนน GPAX
ตัวอยาง ผูสมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93

วิธีคิด
ขั้นที่ 1 ใหนํา GPAX คูณดวย 75 จะไดคะแนนดังนี้
คะแนน GPAX (2.93 × 75) = 219.75 คะแนน
ขั้นที่ 2 นําคะแนน GPAX คูณดวยคาน้ําหนักที่กําหนดไว คือ 20%
คะแนน GPAX (219.75 × 20) = 4,395 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน

วิธีการคิดคะแนน O-NET


รู้ให้ชัด!! การคิดคะแนนใ

 

1. ใหนําคะแนนสอบวิชา O-NET แตละวิชาของผูสมัครคูณกับ 3  (กําหนดใหคะแนนเต็มแตละวิชาเทากับ 300)
2. นําคะแนนในขอ 1 คูณกับคาน้ําหนักที่กําหนด
3. นําคะแนนแตละวิชาในขอ 2 มารวมกันจะไดคะแนนรวมของ O-NET

ตัวอยาง ผูสมัครมีคะแนน O-NET ดังนี้
วิชา 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00
05 = 87.00

ขั้นที่ 1 นําคะแนนแตละวิชาของผูสมัครคูณดวย 3(ยกเวนวิชา 06 ไมตองคูณ) ดังนี้
คะแนน O-NET วิชา 01 (63.00 × 3) = 189
วิชา 02 (75.00 × 3) = 225
วิชา 03 (71.00 × 3) = 213
วิชา 04 (81.00 × 3) = 243
วิชา 05 (87.00 × 3) = 261


ขั้นที่ 2 นําคะแนนที่คูณดวย 3 คูณดวยคาน้ําหนัก ดังนี้
คะแนน O-NET วิชา 01 (189 × 6) = 1,134
วิชา 02 (225 × 6) = 1,350
วิชา 03 (213 × 6) = 1,278
วิชา 04 (261 × 6) = 1,458  
วิชา 05 (261 × 6) = 1,566 

ขั้นที่ 3 นําคะแนน O-NET ที่คูณดวยคาน้ําหนักแลว มารวมกันดังนี้
คะแนน O-NET (1,134 + 1,350 + 1,278 + 1,458 + 1,566)
คะแนนรวม O-NET = 6,786 คะแนน (จากคะแนน 9,000 คะแนน)


วิธีการคิดคะแนน GAT, PAT
 
รู้ให้ชัด!! การคิดคะแนนใ
 
1. นําคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผูสมัครคูณกับคาน้ําหนักที่กําหนด
2. นําคะแนนแตละวิชาจากขอ 1 มารวมกันจะไดคะแนนรวมของ GAT และ/ PAT

ตัวอยาง วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT ของผูสมัครเขาศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ตองการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดใหสอบ O-NET 5 กลุมสาระฯ คือ รหัส 01,02,03,04 และ 05 แตละวิชาใหคาน้ําหนักรอยละ 6 วิชา GAT (รหัส 85) ใหคาน้ําหนักรอยละ 15 วิชา PAT 2 (รหัส 72) ใหคาน้ําหนักรอยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ใหคาน้ําหนักรอยละ 20 ผูสมัครมีคะแนนแตละวิชาดังนี้ 

วิธีคิด

ขั้นที่ 1 นําคะแนน GAT และ PAT ของผูสมัครคูณกับคาน้ําหนัก
คะแนน GAT (265 × 15) = 3,975 คะแนน
คะแนน PAT 2 (210 × 15) = 3,150คะแนน
คะแนน PAT 3 (250 × 20) = 5,000คะแนน
คะแนนรวม GAT และ PAT (3,975 + 3,150 + 5,000) = 12,125 คะแนน

การคิดคะแนนรวม
 
รู้ให้ชัด!! การคิดคะแนนใ


 
คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรือ คะแนน PAT(นำคะแนนทุกอย่างมาบวกกัน)

นี่ก็คือวิธีการคิดคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันนะครับ น้องๆคนไหนอยากคิดคะแนนตัวเองก็ลองคิดได้เลยนะครับ แต่อย่าไปคิดบวกเกินให้ตัวเองละ มันไม่ดีเน้อ อิอิ

เช็คสัดส่วนแอดมิชชัน คณะไหน ใช้อย่างไร เท่าไหร่ คลิก
 

ดูคะแนนย้อนหลังแอดมิชชัน/คะแนน GAT PAT / คะแนน O-NET ที่ โปรแกรม Ez Trand >> คลิก
 

โดยน้องๆสามารถ ปรึกษาการเลือกคณะแอดมิชชัน ด้วยวิธีง่ายๆเพียง

1. เข้าไปใช้โปรแกรม EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ที่มีความแม่นยำสูง ที่สำคัญ ใช้ฟรี!! ได้ที่ >> http://ezadmissions.eduzones.com/

2. เซฟรูปผลการคำนวณเลือกคณะของน้องๆ 

3. นำไปโพสต์ขอคำปรึกษาจากพี่แฮนด์ที่ Line@  P'Hand Eduzones แอดเลยที่ >> @tnh5212m
 

 ง่ายๆเพียงเท่านี้ รับรองแอดมิชชั่นปีนี้ น้องๆไม่หลุดชัวร์!!! ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ


 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 เม.ย. 60 11:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,122 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,122 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง