รับตรง รอบ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60

ลบ แก้ไข
รับตรง  รอบ 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60 

รับตรง  รอบ 2  คณะวิศวกร
 
 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  2 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์ 6 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 6 มิถุนายน 2560


จำนวนรับคุณสมบัติ

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษา นอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษา นอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3.ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน GAT ตอนที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) คะแนนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน 


เกณฑ์คัดเลือกค่าสมัคร 

300 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ  
คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ


 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 เม.ย. 60 12:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,879 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,879 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง