รับตรง โครงการสมทบพิเศษ โดยใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 60

ลบ แก้ไข

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ โดยใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 60

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ
 


กำหนดการรับสมัคร
จำนวนรับ
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
-  วิทยาลัยนานาชาติ 
-  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จัดการศึกษาที่ มจพ  ปราจีนบุรี 
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุร
- คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง


คุณสมบัติ
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทย์ - คณิต หรือศิลป์ -ค านวณ หรือ เทียบเท่า หรือ ปวช.(ศึกษเพิ่มเติมได้ในระเบียบการ)


เกณฑ์คัดเลือกค่าสมัคร 

500 บาท 


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ 
คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ


 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 พ.ค. 60 17:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,358 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,358 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง