สรุป การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS61 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลบ แก้ไข
 
สรุป การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS61 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สรุป การรับบุคคลเข้าศึกษ

ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบจากทางมหาวิทยาลัย ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 )
 
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 >>  คลิก

คณะมนุษยศาสตร์  >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/0100.pdf

คณะวิทยาศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/0200.pdf

คณะสังคมศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/0300.pdf
 
คณะพลศึกษา >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/0400.pdf
 
คณะศึกษาศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/0500.pdf
 
คณะพยาบาลศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/0600.pdf
 
คณะแพทยศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/0700.pdf

คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/0900.pdf
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/1000.pdf

คณะทันตแพทยศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/1100.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/1200.pdf

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/3000.pdf

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/4700.pdf

คณะเศรษฐศาสตร์ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/4900.pdf

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/6600.pdf

คณะกายภาพบำบัด >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/6700.pdf

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/7000.pdf

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร >> admission.swu.ac.th/admission2561/pdf/7100.pdf

website >> คลิก 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 มิ.ย. 60 13:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,374 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,374 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง