รับตรง TCAS รอบ 2 รวม 8 โครงการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561

ลบ แก้ไข

รับตรง TCAS รอบ 2 รวม 8 โครงการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561

 

รับตรง TCAS รอบ 2 รวม 8

รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)

รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี

รอบที่ 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (ครั้งที่ 3)

รอบที่ 2 โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มี.ค. 61 13:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,005 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,005 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง