ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการ Clearing House ตั้งแต่ TCAS รอบ 3 - 5

ลบ แก้ไข


 
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการ Clearing House ตั้งแต่ TCAS รอบ 3 (03/06/2561)
 มรภ. และ มทร. ขอแยกไปรับตรงอิสระโดยแนวทางเหมือนรอบ 5 ระหว่างที่ระบบหลักดำเนินงานTCAS4โดยการรับสมัครของมรภ. และ มทร. อาจจะทับซ้อนกับการดำเนินงาน CH3/1 และ CH3/2 เพื่อให้มีความเข้าใจการจัดการ Clearing House ในแต่ละรอบได้อย่างถูกต้อง จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้
 
หลักสำคัญของการรับรู้การใช้สิทธิ์ของระบบ TCAS คือ
1. การรับรู้การใช้สิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อการใช้สิทธิ์นั้นต้องถูกบันทึกและนับการใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ TCAS (ซึ่งปกติจะดำเนินการผ่านระบบ Clearing Houseหรือการทำ Pre-Clearing)
2. การจะไปสมัครต่อในรอบใดๆ ก็ตาม ต้องขอสละสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของ TCAS ก่อนสมัคร (ยกเว้นรอยต่อระหว่าง TCAS3 กับการรับของมรภ และ มทร เพื่อ CH3.5 เนื่องจากการบริหารจัดการปัญหาของ TCAS3) โดยต้องให้มหาวิทยาลัยที่นร. ใช้สิทธิ์อยู่เป็นผู้แจ้งขอ
3. มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบการใช้สิทธิ์ของนร. ก่อนการตัดสินใจรับ และก่อนการส่งข้อมูลให้ทปอ. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเอง

ลำดับความสำคัญของการ CH เพื่อใช้ในการตัดสินการใช้สิทธิ์ก่อนหลัง เป็นลำดับดังนี้
1. CH3/1
2. CH3/2
3. CH3.5 (เป็นรอบเพื่อการ Clearing House การรับตรงอิสระของ มรภ. และ มทร. ก่อนการเรียงลำดับที่นั่งเรียนของ TCAS4)
4  TCAS4 (ไม่มีการ Clearing House เพราะระบบจัดการเรียงลำดับการได้ที่นั่งให้)
5. TCAS5 ไม่มีการเปิดระบบ Clearing Houseระบบรอรับรู้สิทธิ์ตอน 1 เดือนหลังจากเปิดเรียนเมื่อมีการรายงานรายชื่อนร. ที่รับไว้ ประมาณเดือนกันยายน

กรณีที่ 1
หากน้องยังมีการถูกบันทึกอยู่ในระบบว่า ใช้สิทธิ์ไปแล้ว ไม่ว่าจะไปรอบต่อไปรอบไหนก็แล้วแต่จะใช้สิทธิ์ไม่ได้ เพราะระบบจะไม่ยอมให้ CH ดังนั้น หากน้องจะต้องการใช้สิทธิ์ในรอบตรงอิสระจาก มรภ ซึ่งดำเนินการก่อน CH3.5 น้องต้องทำให้สิทธิ์ตัวเองในระบบคอมพิวเตอร์ของ ทปอ ถูกล้างไปก่อนโดยการสละสิทธิ์ในรอบก่อนหน้า เช่น หากน้องกำลังดำเนินงานอยู่ในรอบCH3/1 หรือ CH3/2 ก็ต้องเข้าระบบ และเลือกสละสิทธิ์
กรณีที่ 2
เมื่อยืนยันสิทธิ์  CH3/1 จะถูกตัดสิทธิ์รอบ 3/2 3.5 และ 4 หากตกสัมภาษณ์ หรือไม่ไปสัมภาษณ์ระบบจะคืนสิทธิ์รอบ 4 ให้ เมื่อสละสิทธิ์  CH 3/1 จะได้ลุ้นรอบ 3/2 ในสาขาที่ไม่ติดใน 3/1 และมีสิทธิ์รอบ 3.5 และ 4 ถ้าไม่ติดหรือไม่ยืนยันสิทธิ์ CH 3/2 จะมีสิทธิ์รอบ 3.5 และ 4 
กรณีที่ 3
หาก มรภ. รับนร. ไว้ก่อน TCAS4 ดำเนินการเสร็จ และไม่ได้ส่งรายชื่อเข้า CH3.5 ถ้านร. ผู้นั้นสมัคร TCAS4 และได้ที่นั่งเรียน สิทธิ์ที่นั่งเรียนของมรภ. ที่ให้ไว้ก่อนจะเป็นโมฆะ เพราะการรับรู้การใช้สิทธิ์ เราไม่ได้นับเมื่อมหาวิทยาลัยรับ แต่จะนับเมื่อถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของทปอ. ซึ่งโดยปกติก็ผ่านระบบ clearing house หรือ Pre-Clearing
กรณีที่ 4
ในกรณี รอบ TCAS5 จริง ที่เกิดหลัง TCAS4 ทุกม. ต้องตรวจสอบการใช้สิทธิ์ของนร. ในระบบ TCAS ก่อนรับเสมอ
หากไม่ตรวจสอบ และรับไว้ แล้วพบว่า น้องใช้สิทธิ์ค้างไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เท่ากับที่รับไว้เป็นโมฆะ หากมหาวิทยาลัยที่น้องใช้สิทธิ์ไว้ก่อนแล้วร้องขอ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ธารา อิสสระ  (พี่แฮนด์)
facebook : p'hand Eduzones
twitter : @HandEduzonesสถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 มิ.ย. 61 20:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 642 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 642 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง