ตารางสอบ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2561

ลบ แก้ไข
ตารางสอบ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบ รูปแบบข้อสอบ แลรูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ


รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อ

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาภาษาไทย  |   ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาภาษาอังกฤษ  |  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาสังคมศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาคณิตศาสตร์  | ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาไทย 80 ข้อ เวลา 120 นาที
รูปแบบข้อสอบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
สาระการเรียนรู้
1. การอ่าน 20 ข้อ 40 คะแนน
2. การเขียน 15 ข้อ 15 คะแนน
3. การฟัง การดู และการพูด 3 ข้อ 3 คะแนน
4. หลักภาษาไทย 27 ข้อ 27 คะแนน
5. วรรณคดีและวรรณกรรม 15 ข้อ 15 คะแนน
  
วิชาภาษาอังกฤษ 80 ข้อ เวลา 120 นาที
รูปแบบข้อสอบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
สาระการเรียนรู้
1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร 43 ข้อ 53.75 คะแนน
2. ภาษาและวัฒนธรรม 15 ข้อ 18.75 คะแนน
3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 11 ข้อ 13.75 คะแนน
4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 11 ข้อ 13.75 คะแนน
 
วิชาสังคมศึกษาฯ 90 ข้อ เวลา 120 นาที
รูปแบบข้อสอบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ
สาระการเรียนรู้
1. ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม 18 ข้อ 20 คะแนน
2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 18  ข้อ 20 คะแนน
3. เศรษฐศาสตร์ 18 ข้อ 20 คะแนน
4. ประวัติศาสตร์ 18 ข้อ 20 คะแนน
5. ภูมิศาสตร์ 18 ข้อ 20 คะแนน
 

วิชาคณิตศาสตร์ 40 ข้อ เวลา 120 นาที
รูปแบบข้อสอบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข
สาระการเรียนรู้
1. จำนวนและการดำเนินการ 6 ข้อ 25 คะแนน
2. การวัด 3 ข้อ 7.5 คะแนน
3. พืชคณิต 20 ข้อ 50 คะแนน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 11 ข้อ 27.5 คะแนน
 
 
วิชาวิทยาศาสตร์ 55 ข้อ เวลา 120 นาที
 รูปแบบข้อสอบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
เลือกตอบเชิงซ้อน
สาระการเรียนรู้
1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 13 ข้อ 23.2 คะแนน
2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 4  ข้อ 8.8 คะแนน
3. สารและสมบัติของสาร 12 ข้อ 21.6 คะแนน
4. แรงและการเคลื่อนที่ 9 ข้อ 16.8 คะแนน
5. พลังงาน 10 ข้อ 16 คะแนน
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 4 ข้อ 8.8 คะแนน
7. ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 ข้อ 4.8 คะแนน
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ส.ค. 61 14:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,262 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,262 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง