คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Hand Eduzones
P'Hand Eduzones
จำนวนผู้ติดตาม 1,064 คน

เรื่องล่าสุด

ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถ

18 พ.ค. 60 10:40 น.

ดาวน์โหลดระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึ

อ่านต่อ

เคลียร์ให้ชัด!!

17 พ.ค. 60 15:17 น.

ปัญหาที่น้องๆถามกันมาบ่อยมากในอีกเรื่องของช่วงแอดมิชชัน

อ่านต่อ

ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน(Admissions)

17 พ.ค. 60 14:58 น.

ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน(Admissions)

อ่านต่อ

รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ นานาชาติ

12 พ.ค. 60 10:55 น.

รับตรง คณะการบริหารและการจัดการ นานาชาติ

อ่านต่อ

การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

11 พ.ค. 60 10:33 น.

การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ

อ่านต่อ

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน

8 พ.ค. 60 17:24 น.

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อ่านต่อ

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

8 พ.ค. 60 15:10 น.

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

อ่านต่อ

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ โดยใช้คะแนน

5 พ.ค. 60 17:15 น.

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ โดยใช้คะแนน O-NET/GAT/PAT

อ่านต่อ

รับตรง ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5 พ.ค. 60 16:37 น.

รับตรง ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

อ่านต่อ

รับตรง รอบ 3 แพทยศาสตรบัณฑิต

5 พ.ค. 60 12:42 น.

รับตรง รอบ 3 แพทยศาสตรบัณฑิต

อ่านต่อ

6 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อคะแนนแอดมิชชันว่าจะขึ้นหร

3 พ.ค. 60 12:08 น.

น้องๆส่วนใหญ่แน่นอนว่าเวลาจะเลือกคณะแต่ละทีก็จะดูที่คะแ

อ่านต่อ

รับตรง คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีเทคนิค

2 พ.ค. 60 11:46 น.

รับตรง คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีเทคนิค

อ่านต่อ

รับตรง ผู่ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

2 พ.ค. 60 10:43 น.

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อ่านต่อ

รับตรง รอบ 3 ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

24 เม.ย. 60 12:53 น.

รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560

อ่านต่อ

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะวิศวกรรมศาสตร์ "

21 เม.ย. 60 17:20 น.

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะวิศวกรรมศาสตร์ "

อ่านต่อ

รับตรงรอบ 2

21 เม.ย. 60 13:23 น.

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2560

อ่านต่อ

รับตรง รอบ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

21 เม.ย. 60 12:41 น.

รับตรง รอบ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านต่อ

วิธีการคิดคะแนน ADMISSIONS

21 เม.ย. 60 11:13 น.

วิธีการคิดคะแนน ADMISSIONS

อ่านต่อ

ค่าสถิติพื้นฐาน

20 เม.ย. 60 11:29 น.

ค่าสถิติพื้นฐาน

อ่านต่อ

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ

20 เม.ย. 60 10:15 น.

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT

อ่านต่อ

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ "

19 เม.ย. 60 17:17 น.

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ "

อ่านต่อ

รับตรง(รอบ3)

19 เม.ย. 60 14:56 น.

รับตรง(รอบ3)

อ่านต่อ

รับตรง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

19 เม.ย. 60 12:12 น.

รับตรง สาขาการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์ 2560

อ่านต่อ

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะสัตวแพทย์" ก่อน

18 เม.ย. 60 15:27 น.

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะสัตวแพทย์" ก่อน

อ่านต่อ

รับตรง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง

18 เม.ย. 60 13:48 น.

รับตรง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

อ่านต่อ

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

18 เม.ย. 60 11:44 น.

รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง

อ่านต่อ

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ประเภททุนสภากาชาดไทย

18 เม.ย. 60 11:24 น.

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ประเภททุนสภากาชาดไทย

อ่านต่อ

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะทันตแพทยศาสตร์"

16 เม.ย. 60 12:25 น.

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะทันตแพทยศาสตร์"

อ่านต่อ

รับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12 เม.ย. 60 18:09 น.

รับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา

อ่านต่อ

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง แบบปกติ

11 เม.ย. 60 20:45 น.

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง แบบปกติ

อ่านต่อ
Page 1 of 146 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last