คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Hand Eduzones
P'Hand Eduzones
จำนวนผู้ติดตาม 1,050 คน

เรื่องล่าสุด

รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง

24 ก.พ. 60 16:59 น.

รับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง

อ่านต่อ

รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 ม.นครพนม 2560

24 ก.พ. 60 16:28 น.

รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 ม.นครพนม 2560

อ่านต่อ

รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด รอบที่ 2

21 ก.พ. 60 17:14 น.

รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด รอบที่ 2

อ่านต่อ

รับตรง ทั่วประเทศ จังหวัด ม.บูรพา 2560 รอบ 2

20 ก.พ. 60 16:29 น.

รับตรง ทั่วประเทศ จังหวัด ม.บูรพา 2560 รอบ 2

อ่านต่อ

update! การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

19 ก.พ. 60 17:27 น.

update! การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่

อ่านต่อ

รับตรง ในโครงการเรียนล่วงหน้าของ

18 ก.พ. 60 16:16 น.

รับตรง ในโครงการเรียนล่วงหน้าของ

อ่านต่อ

โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬา 2560

18 ก.พ. 60 14:39 น.

โปรแกรมคำนวณคะแนน รับตรง แบบปกติ จุฬา 2560

อ่านต่อ

รับตรง ใช้ GAT PAT รอบ 2

15 ก.พ. 60 12:34 น.

รับตรง ใช้ GAT PAT รอบ 2

อ่านต่อ

รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

15 ก.พ. 60 11:44 น.

รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

รับตรง รอบ 2 ม.ราชภัฏพระนคร 2560

15 ก.พ. 60 10:54 น.

รับตรง รอบ 2 ม.ราชภัฏพระนคร 2560

อ่านต่อ

รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง

14 ก.พ. 60 12:23 น.

รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

อ่านต่อ

รับตรง คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10 ก.พ. 60 16:47 น.

รับตรง คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านต่อ

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560

8 ก.พ. 60 15:54 น.

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560

อ่านต่อ

รับตรง คณะทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

8 ก.พ. 60 14:08 น.

รับตรง ทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี ม.รามคำแหง 2560

อ่านต่อ

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์

7 ก.พ. 60 15:26 น.

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ

อ่านต่อ

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร

7 ก.พ. 60 13:01 น.

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร ปีการศึกษา

อ่านต่อ

รับตรง ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่2

7 ก.พ. 60 11:58 น.

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560

อ่านต่อ

รับตรง โควตาวิชาสามัญ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

6 ก.พ. 60 15:40 น.

รับตรง โควตาวิชาสามัญ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

อ่านต่อ

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้

6 ก.พ. 60 13:51 น.

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

อ่านต่อ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแน

4 ก.พ. 60 16:42 น.

สถิติค่าฟื้นฐาน ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียน

อ่านต่อ

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี

4 ก.พ. 60 16:36 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

อ่านต่อ

6 วิธีสร้างความมั่นใจก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

30 ม.ค. 60 20:17 น.

การไม่มั่นใจในตัวเองอาจทำให้คนเราพลาดโอกาสดีๆไปในชีวิตโ

อ่านต่อ

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

27 ม.ค. 60 17:46 น.

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ่านต่อ

สถิติการเลือกสาขา KU Admission ปีการศึกษา

27 ม.ค. 60 10:38 น.

สถิติการเลือกสาขา KU Admission ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

26 ม.ค. 60 17:17 น.

รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

อ่านต่อ

รับตรง สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

26 ม.ค. 60 13:22 น.

รับตรง สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ

อ่านต่อ

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

26 ม.ค. 60 12:02 น.

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีทุนการศึกษา

อ่านต่อ

เช็คคะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2555 -

24 ม.ค. 60 13:24 น.

เช็คคะแนนเฉลี่ย 9 วิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2555 - 2560

อ่านต่อ

สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 9

24 ม.ค. 60 11:18 น.

สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 9 วิชาสามัญ

อ่านต่อ

ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ

23 ม.ค. 60 17:25 น.

ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ ช่องทางที่ 1 >>

อ่านต่อ
Page 1 of 143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last