คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Hand Eduzones
P'Hand Eduzones
จำนวนผู้ติดตาม 1,074 คน

เรื่องล่าสุด

ข้อมูลการรับสมัครรับตรง

26 ก.ค. 60 15:36 น.

ข้อมูลการรับสมัครรับตรง

อ่านต่อ

8 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนการสอบ GAT

26 ก.ค. 60 12:58 น.

8 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนการสอบ GAT PAT/วิชาสามัญ/O-NET

อ่านต่อ

เนื้อหาสาระในการสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท ปี

25 ก.ค. 60 16:05 น.

เนื้อหาสาระในการสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท ปี การศึกษา

อ่านต่อ

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุด

25 ก.ค. 60 15:37 น.

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุด

24 ก.ค. 60 14:13 น.

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ

260 ที่นั่งสุดท้าย!! กับ "รับตรง มศว รอบที่

22 ก.ค. 60 13:45 น.

260 ที่นั่งสุดท้าย!! กับ "รับตรง มศว รอบที่

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดบ้านแนะนำ5

22 ก.ค. 60 13:30 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดบ้านแนะนำ5 หลักสูตรปี

อ่านต่อ

การเตรียมพร้อมสอบและตารางสอบ O-NET

18 ก.ค. 60 15:18 น.

การเตรียมพร้อมสอบและตารางสอบ O-NET ป.6/ม.3/ม.6

อ่านต่อ

การรับนักเรียน/บุคคล

17 ก.ค. 60 13:51 น.

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ

การรับนักเรียน/บุคคล

17 ก.ค. 60 13:40 น.

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ

รับตรง(รอบที่ 3) ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560

12 ก.ค. 60 14:15 น.

รับตรง(รอบที่ 3) ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

การรับนักเรียน/บุคคล

12 ก.ค. 60 12:57 น.

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ

การรับนักเรียน/บุคคล

11 ก.ค. 60 16:13 น.

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ

รับตรงหลังแอด คณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ

11 ก.ค. 60 15:31 น.

รับตรงหลังแอด คณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ม.สงขลานครินทร์

อ่านต่อ

รับตรงหลังแอด คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

9 ก.ค. 60 14:26 น.

รับตรงหลังแอด คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

อ่านต่อ

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

8 ก.ค. 60 16:39 น.

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

อ่านต่อ

รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวัน

8 ก.ค. 60 16:28 น.

รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเห

อ่านต่อ

การรับนักเรียน/บุคคล

5 ก.ค. 60 15:01 น.

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

อ่านต่อ

รับตรง หลังแอด ม.พะเยา 2560

4 ก.ค. 60 16:13 น.

รับตรง หลังแอด ม.พะเยา 2560

อ่านต่อ

รับตรง หลังแอด คณะ ICT ม.มหิดล 2560

4 ก.ค. 60 15:46 น.

รับตรง หลังแอด คณะ ICT ม.มหิดล 2560

อ่านต่อ

เครื่องคิดเลข คาสิโอ และ CMG

3 ก.ค. 60 14:31 น.

เครื่องคิดเลข คาสิโอ และ CMG

อ่านต่อ

รวมไฟล์ คู่มือการใช้งาน (User Manual)

3 ก.ค. 60 12:18 น.

คู่มือการใช้งาน

อ่านต่อ

รับตรง (เพิ่มเติม)

1 ก.ค. 60 13:08 น.

รับตรง (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อ่านต่อ

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุด

29 มิ.ย. 60 15:48 น.

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ

ปฏิทินการจัดสอบ CU-TEP และการทดสอบทางวิชาการ

29 มิ.ย. 60 14:31 น.

ปฏิทินการจัดสอบ CU-TEP และการทดสอบทางวิชาการ จุฬาฯ

อ่านต่อ

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

29 มิ.ย. 60 13:55 น.

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ

อ่านต่อ

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์

28 มิ.ย. 60 11:34 น.

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระบบ

อ่านต่อ

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์

28 มิ.ย. 60 09:09 น.

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์

อ่านต่อ

รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

27 มิ.ย. 60 14:19 น.

รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์

27 มิ.ย. 60 12:00 น.

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์ ม.ขอนแก่น

อ่านต่อ
Page 1 of 148 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last