คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Hand Eduzones
P'Hand Eduzones
จำนวนผู้ติดตาม 1,046 คน

เรื่องล่าสุด

รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา

30 มี.ค. 60 12:35 น.

รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น

อ่านต่อ

รับตรง โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตว

30 มี.ค. 60 11:51 น.

รับตรง โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์

อ่านต่อ

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพชรราชพฤกษ์

28 มี.ค. 60 16:26 น.

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ ม.มหาสารคาม

อ่านต่อ

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

28 มี.ค. 60 11:26 น.

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง

อ่านต่อ

รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET

24 มี.ค. 60 16:05 น.

รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET

อ่านต่อ

รับตรง เพื่อรับทุน 2 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์

24 มี.ค. 60 14:54 น.

รับตรง เพื่อรับทุน 2 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

อ่านต่อ

รับตรง โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ

24 มี.ค. 60 12:30 น.

รับตรง โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ

อ่านต่อ

รับตรง สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

24 มี.ค. 60 11:59 น.

รับตรง สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

อ่านต่อ

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รอบ2

23 มี.ค. 60 13:28 น.

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รอบ2

อ่านต่อ

รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ย

23 มี.ค. 60 11:49 น.

รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อ่านต่อ

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ 2

22 มี.ค. 60 16:44 น.

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ 2

อ่านต่อ

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโ

22 มี.ค. 60 15:07 น.

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับต

อ่านต่อ

ตรวจสอบคะแนน รับตรง จุฬาฯ 60 ถึง 22 มีนาคม

22 มี.ค. 60 12:51 น.

ตรวจสอบคะแนน รับตรง จุฬาฯ 60 ถึง 22 มีนาคม เวลา 16.00

อ่านต่อ

เช็คคะแนนเฉลี่ย O-NET 59 ขึ้น-ลง

21 มี.ค. 60 14:59 น.

เช็คคะแนนเฉลี่ย O-NET 59 ขึ้น-ลง เท่าไหร่จากปีที่แล้ว

อ่านต่อ

รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภ

20 มี.ค. 60 13:40 น.

รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ่านต่อ

รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

20 มี.ค. 60 12:20 น.

รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

อ่านต่อ

เคลียร์ให้ชัดกับ เส้นทาง Admissions 60 !!

16 มี.ค. 60 17:16 น.

เคลียร์ให้ชัดกับ เส้นทาง Admissions 60 !!

อ่านต่อ

รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง&ช่างทันตกรรม

16 มี.ค. 60 14:34 น.

รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง&ช่างทันตกรรม

อ่านต่อ

รับตรง หลักสูตร ป.ตรี สร้าง “ผู้นำ”

16 มี.ค. 60 13:07 น.

รับตรง หลักสูตร ป.ตรี สร้าง “ผู้นำ”

อ่านต่อ

รับตรง สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

16 มี.ค. 60 11:39 น.

รับตรง สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (นานาชาติ)

อ่านต่อ

รับตรงโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ

14 มี.ค. 60 15:46 น.

รับตรง โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ

อ่านต่อ

คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย กสพท

14 มี.ค. 60 11:23 น.

คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย กสพท ปีการศึกษา

อ่านต่อ

รับตรง โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ

13 มี.ค. 60 16:08 น.

รับตรง โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

อ่านต่อ

รับตรง สาขาทัศนศิลป์/สาขาดุริยางคศิลป์/สาขาศิ

13 มี.ค. 60 15:16 น.

รับตรง สาขาทัศนศิลป์/สาขาดุริยางคศิลป์/สาขาศิลปะการแสดง

อ่านต่อ

เคลียร์ให้ชัดกับระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

10 มี.ค. 60 14:43 น.

เคลียร์ให้ชัดกับระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ และการตัดสิทธิ์

อ่านต่อ

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะมนุษยศาสตร์

9 มี.ค. 60 17:43 น.

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะมนุษยศาสตร์

อ่านต่อ

รับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ

9 มี.ค. 60 15:29 น.

รับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ

อ่านต่อ

รับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ

9 มี.ค. 60 15:26 น.

รับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ

อ่านต่อ

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน

8 มี.ค. 60 17:04 น.

รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก กสพท

8 มี.ค. 60 13:40 น.

รายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือก กสพท ปีการศึกษา

อ่านต่อ
Page 1 of 145 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last