คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Hand Eduzones
P'Hand Eduzones
จำนวนผู้ติดตาม 1,093 คน

เรื่องล่าสุด

สกรศ. เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 ก.พ. 61 13:09 น.

สกรศ. เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาทักษะ

อ่านต่อ

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

13 ก.พ. 61 15:41 น.

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD

อ่านต่อ

รับตรง รอบ 2 กลุ่ม 2

29 ม.ค. 61 12:19 น.

กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 35

อ่านต่อ

รับตรง รอบ 2 กลุ่ม 1

29 ม.ค. 61 12:02 น.

กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 135

อ่านต่อ

รับตรง TCAS รอบที่ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

29 ม.ค. 61 11:49 น.

กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ ถึง 22

อ่านต่อ

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

25 ม.ค. 61 15:49 น.

กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 25 มกราคม 2561 - 28

อ่านต่อ

รับตรง TCAS โควตา บุตร/ธิดา

25 ม.ค. 61 15:24 น.

กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 2 คน

อ่านต่อ

รับตรง TCAS โควตาภาคเหนือ แพทยศาสตรบัณฑิต

25 ม.ค. 61 15:08 น.

กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัต

อ่านต่อ

รับตรง รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio

19 ม.ค. 61 15:48 น.

รับตรง รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio

อ่านต่อ

8 สิ่ง ที่น้องๆควร "เตรียม" ก่อนการสอบ

18 ม.ค. 61 16:16 น.

การเตรียมตัวถือว่าเป็นหัวใจของการจะประสบความสำเร็จเลยนะ

อ่านต่อ

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

12 ม.ค. 61 13:10 น.

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อ่านต่อ

รับตรง TCAS รอบที่2

9 ม.ค. 61 11:36 น.

รับตรง TCAS รอบที่2

อ่านต่อ

สทศ. ให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ

9 ม.ค. 61 10:58 น.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ

อ่านต่อ

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา

8 ม.ค. 61 15:29 น.

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

อ่านต่อ

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล

8 ม.ค. 61 15:15 น.

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านต่อ

รับตรง รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

8 ม.ค. 61 14:42 น.

แบบจัดสรรโควตา-โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

อ่านต่อ

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์

8 ม.ค. 61 14:26 น.

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ม.ขอนแก่น

อ่านต่อ

รับตรง คณะแพทยศาสตร์

5 ม.ค. 61 16:29 น.

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

อ่านต่อ

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา

5 ม.ค. 61 13:57 น.

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี

อ่านต่อ

รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต

5 ม.ค. 61 12:59 น.

รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารบก

อ่านต่อ

รับตรง TCAS (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

5 ม.ค. 61 12:45 น.

รับตรง TCAS (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

อ่านต่อ

รับตรง TCAS โควตา รอบ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 ม.ค. 61 12:32 น.

รับตรง TCAS โควตา รอบ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา

อ่านต่อ

การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ

3 ม.ค. 61 18:53 น.

กำหนดการรับสมัคร ค่าสมัคร รายละเอียดการสมัค

อ่านต่อ

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ กสพท ปีการศึกษา 2561

3 ม.ค. 61 18:38 น.

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)

อ่านต่อ

รับตรง ระบบ TCAS รอบ 1/2 รับด้วย portfolio

27 ธ.ค. 60 17:24 น.

รับตรง ระบบ TCAS รอบ 1/2 รับด้วย portfolio

อ่านต่อ

รับตรง ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 การรับด้วย

27 ธ.ค. 60 17:03 น.

รับตรง ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

อ่านต่อ

สรุปยอดผู้สมัคร GAT/PAT , วิชาสามัญ

27 ธ.ค. 60 16:53 น.

สทศ.ปิดรับสมัครแกต-แพต-สามัญ 9 วิชาแล้ว

อ่านต่อ

รับตรง แพทย์/ทันตะ

27 ธ.ค. 60 16:05 น.

กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 22-28 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ

รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต

27 ธ.ค. 60 15:29 น.

กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 2 มกราคม 2561 ถึง 8 เมษายน

อ่านต่อ

รับตรง TCAS รอบ1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน

22 ธ.ค. 60 15:44 น.

รับตรง TCAS รอบ1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน

อ่านต่อ
Page 1 of 152 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last