ทปอ. เผย TCAS 3/1 ยืนยันสิทธิ์แล้ว 51,626 คน
ทปอ. เผย  TCAS 3/1 ยืนยั
4 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้มีการเปิดเผยจำนวนผู้สมัคร และยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ครั้งที่ 3/1 โดยมีจำนวนผู้สมัคร 106,495 คน จากจำนวนที่นั่ง 100,334 ที่นั่ง จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยส่งให้ เคลียริ่งเฮ้าส์ 124,517 ที่นั่ง (รวมที่เผื่อสำรองการกันที่) จำนวนนักเรียนที่ได้อย่างน้อย 1 ที่นั่ง 69,968 คน ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 51,626 คน
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
พิมพ์หน้านี้