รับตรง TCAS รอบที่ 5 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2561
รับตรง TCAS รอบที่ 5 วิท
 

กำหนดการรับสมัครจำนวนรับ
วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์(นานาชาติ)  40 คน
การจัดการโลจิสติกส์(นานาชาติ) 20 คน

รายละเอียดการรับสมัคร 

ระเบียบการ วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์(นานาชาติ)  คลิก
ระเบียบการ การจัดการโลจิสติกส์(นานาชาติ)   คลิก
เว็บไซต์การรับสมัคร คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
พิมพ์หน้านี้