รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลบ แก้ไข

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง

-----------------------

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดเลือกเอง หรือรับเข้าศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่น มีดังนี้

วิทยาเขตบางเขน

ภาคปกติ ชื่อโครงการ

คณะที่รับเข้าศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก

ช่วงเวลารับสมัคร

1. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับ

นักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น

(โควตาพิเศษ)

- เกษตร

- บริหารธุรกิจ

- ประมง

- มนุษยศาสตร์

- วิทยาศาสตร์

- วิศวกรรมศาสตร์

- ศึกษาศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์

- สถาปัตยกรรมศาสตร์

- สังคมศาสตร์

- อุตสาหกรรมเกษตร

- เทคนิคการสัตวแพทย์

1. ปัจจุบันต้องเป็นนักเรียนที่

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์, พิจิตร,

ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์ และใน

เขตการศึกษา 1, 5, 6, 12 ดังนี้

เขตการศึกษา 1 ได้แก่

นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม,

สมุทรปราการ, สมุทรสาคร

เขตการศึกษา 5 ได้แก่

กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,

เพชรบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี,สมุทรสงคราม

เขตการศึกษา 6 ได้แก่

ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา,

ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี,

อ่างทอง, อุทัยธานี

เขตการศึกษา 12 ได้แก่

ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี,นครนายก,

ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ระยอง,

จันทบุรี, ตราด

2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการ

นี้ ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ

3. วิธีการคัดเลือก ใช้คะแนน GAT, PAT ครั้งที่ 3 (ตุลาคม)

ในการประมวลผลการคัดเลือก

รับสมัครประมาณ

เดือนพฤศจิกายน

โดยสำนักทะเบียน

และประมวลผล

จะส่งใบสมัคร และ

ระเบียบการไปให้ที่

โรงเรียน

 

loading...


โดย หนมปัง ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.ย. 52 10:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,123 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,123 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง