การบวกและลบเลขฐานสอง

ลบ แก้ไข

                                  การบวกและลบเลขฐานสอง

     1) การบวกเลขฐานสอง

         การบวกเลขฐานสอง ทำได้โดยเรียนแบบเลขฐานสิบ แต่ฐานสิบมีเลข 10 ตัว คือ 0 - 9 เมื่อบวกได้ 10 ต้องใส่ 0 แล้วทดไปข้างหน้า 1 หรือ 20 ก็ใส่ 0 แล้วทดไปข้างหน้า 2 ไปเรื่อยๆ เมื่อนำมาใช้กับเลขฐานสอง ซึ่งมีตัวเลฃสองตัวคือ 0 กับ 1 นำมาบวกกันได้ 2 ให้ใส่ 0 แล้วทดไปข้างหนั้า 1 เช่นกัน ดังตารางต่อไปนี้

 
ตัวตั้ง
   0            1
ตัวบวก

0

1

   0            1

   1            0 _03.htmทด 1

นั่นคือ    0 + 0 = 0

             0 + 1 = 1

             1 + 0 = 1

             1 + 1 = 0 ทด 1

 

ตัวอย่าง จงบวกเลขฐานสองต่อไปนี้

     1) 110 +111

     2) 1011.101 +1110.001

วิธีทำ   1) 110 +111

                    1     (ตัวทด)

                    110

                 + 111

                   1101

 

           2) 1011.101 +1110.001

                   111      1  (ตัวทด)

                    1011.101

                 + 1110.001

                   11001.110

 

     2) การลบเลขฐานสอง

          การลบเลขฐานสองทำโดยตารางข้างล่างนี้ แต่เมื่อลบไม่ได้ ต้องมีการยืมหลักข้างหน้าสำหรับัวเลขฐานสองยืม 1 จะได้ 2 (เท่ากับฐาน)

 
ตัวตั้ง
   0                             1
ตัวลบ

0

1

   0                             1

   1 ยืม 1                   0

นั่นคือ    0 - 0 = 0

             0 - 1 = 1 ยืม 1

             1 - 0 = 1

             1 - 1 = 0

 

ตัวอย่าง จงหาค่า 1010.11 - 111.01

วิธีทำ                 1 0 1 0 . 1 1

                        -   1 1 1 . 0 1

                          0 0 1 1 . 1 0

      1010.11 - 111.01 = 0011.10

แหล่งที่มาhttp://www.np.ac.th/np/Elearning/Computer/Mathforcom/BaseNum

 

loading...


โดย shara ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ย. 52 16:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 55,066 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 55,066 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง