ครูดีเด่น

ลบ แก้ไข

16 มกราคม 2556   เวลา 09.00 น.

คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
ได้เข้าร่วม

UploadImage

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  เชียงใหม่
และ
มอบช่อดอกได้แสดงความยินดีกับ

UploadImageคุณครูจิดาภา  จันทะสิทธิ์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ  "ครูดีเด่น ระดับปฐมวัย"
จากสมาคมโรงเรียนเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูเขมิกา   ริกากรณ์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา"
จากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูจุฬารัตน์  สิทธิปราณี  ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา"
จากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่


คุณครูใจทิพย์  มูลยศ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น" ประจำปี 2555
ของ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่  สังกัด สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่


คุณครูนงลักษณ์  หาญใจ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา" ประจำปี 2555
จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ 
 


ที่มา : โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 โดย schoolpr ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ม.ค. 56 15:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,253 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง