คำสั่งโรงเรียน

ลบ แก้ไข

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูพิเศษ ๒/๒๕๕๖
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการและอำนาจหน้าที่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แต่งตั้งผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แต่งตั้งหัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แต่งตั้งหัวหน้าชมรม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและผู้ช่วย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แต่งตั้งผู้ดูและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ถ่ายเอกสารและทำสำเนาเอกสาร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
มอบหมายการปฏิบัติงานหน้าที่ธุรการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
มอบหมายหน้าที่ทำความสะอาดและซ่อมแซมอุปกรณ์โรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
มอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
มอบหมายการประชาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่ง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
มอบหมายให้ผู้ช่วยรายงานผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
มอบหมายการจัดทำบันทึกหลังการสอนประจำชั้นส่งทุกวัน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
การมอบหมายภาระงานเพิ่มเติมนอกจากการเรียนการสอน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
มอบหมายครูเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับทางวัด
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > การปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > มอบหมายการเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าชีวิตใหม่ ประจำปี๒๕๕๗

 


ที่มา : โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์
 

loading...


โดย schoolpr ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 ต.ค. 56 08:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 403 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง