ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคกลาง และภาคตะวันออก  ณ จังหวัดเพชรบุรี 
 ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือนธันวาคม 2556

ที่ รายการแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ ตัวแทนระดับภาค
ไปแข่งระดับประเทศ
2

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ตัวแทนระดับภาค
ไปแข่งระดับประเทศ
3

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ป.1-ป.6

94.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ตัวแทนระดับภาค
ไปแข่งระดับประเทศ
4 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ตัวแทนระดับภาค
ไปแข่งระดับประเทศ
5 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ตัวแทนระดับภาค
ไปแข่งระดับประเทศ
6

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.1-ป.6

86 ทอง 11  
7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
ป.1-ป.3
81.6 ทอง 13  
8 การแข่งขันA Math ป.1-ป.6 88 ทอง 4  
9 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
ป.4-ป.6
85 ทอง 7  
10 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง 5  
11 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.2 ทอง 9  
12 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.2 ทอง 10  
13 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ป.4-ป.6
87 ทอง 20  
14 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.86 ทอง 22  
15 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 76 เงิน 14  
16 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 77 เงิน 21  
17 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 72 เงิน 32  
18 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองกลอนสี่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13  
19 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 37  
20 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 40  
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 35  
22 การแข่งขันซูโดกุ 53.33 เข้าร่วม 30  
23 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน
ป.4-ป.6
53.39 เข้าร่วม 22  
24

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์"
ป.4-ป.6

51 เข้าร่วม 48  
สรุปผลการแข่งขัน
เหรียญ จำนวน หมายเหตุ
1 เหรียญทอง 14 ตัวแทนระดับภาค
ไปแข่งระดับประเทศ5 รายการ
2 เหรียญเงิน 3  
3 เหรียญทองแดง 2  
4 เข้าร่วม 5  

ที่มา : โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
โดย schoolpr
วันที่ 11 กันยายน 2556
พิมพ์หน้านี้