ไรโบโซม

ลบ แก้ไข

ไรโบโซม (ribosome)

         เป็นแหล่งสร้างโปรตีนของเซลล์ เป็นออร์แกเนลล์ขนาดเล็กพบในสิ่งมีชีวิตทั่วไป
ประกอบด้วยสารเคมี 2 ชนิด คือ กรดไรโบนิวคลีิอิก (ribonucleic : RNA) กับโปรตีนอยู่รวมกัน
เรียกว่า ไรโบนิวคลีโอโปรตีน (ribonucleoprotin)

          RNA เป็นชนิด ไรโบโซมอล อาร์เอนเอ (ribosomal RNA) ส่วนโปรตีนแตกต่างกันไป
ตามชนิดของสิ่งมีชีวิต

         ไรโบโซมประกอบด้วย หน่วยย่อยขนาดเล็ก และหน่วยย่อยขนาดใหญ่
ปกติแยกกันอยู่ และจะมาประกบติดกันเมื่อมีการสังเคราะห์โปรตีน     

    
  


  
      
 http://oregonstate.edu/instruction/bb 450/ stryer/ch 11/ Slide 62. jpg 
  
   http://publications.nigms.nih.gov/insidethecell/images/
         ch2_ribosome_proteinbig.jpg

 
        ไรโบโซม ที่เกาะอยู่บนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมจะสร้างโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์และ
สร้างโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์

       ไรโบโซมที่อยู่อิสระจะสร้างโปรตีนเพื่อใช้ภายในเซลล์
 
แหล่งสืบค้นhttp://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/45/2/cell/content/ribosome.html
 loading...


โดย login ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ต.ค. 52 17:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,588 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,588 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง