คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
SoMjEeD
ข่าวการศึกษา กิจกรรม ความรู้รอบตัว สัพเพเหระ
จำนวนผู้ติดตาม 1 คน

ถามสาขาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์การเกษตร)คะ [ No. 5224 ]

ถามพี่ ๆคะ

น้องอยากทราบข้อมูลของการเรียนสาขานี้ที่มหิดลคะ รบกวนพี่ด้วยคะว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร จบแล้วทำงานด้านไหน ศึกษาต่ออะไรได้บ้าง ต่างกับเทคโนอาหารอย่างไรคะ

ขอขอบคุณคะ....โมเมโมเม ( อ่าน 13921 | ตอบ 11 ) ( 2008-06-08 16:33:17 ) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 11
พี่จบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้างคะ กลัวจบแล้วไม่มีงานทำคะ
sai ( 2010-11-12 20:16:06 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10

วิดเกษตรมหิดล อยู่ภายใต้ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทย์มหิดล และสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตกาญ

 ปี 1 เรียน มหิดลศาลายา

ปี 2 -4 เรียนที่ มหิดลกาญเป็นหลัก

น่าเรียนมากๆ

 

วดป ( 2009-05-13 13:35:36 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9

รายละเอียด วิทย์เกษตร มหิดล ดูได้ที่

http://agriscience.igetweb.com

 

วด ( 2009-05-13 13:30:43 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8

พี่ค่ะ  อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร + ค่าหอพัก และค่าอื่นๆอีกอะค่ะ ว่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร ช่วยบอกด้วยนะค่ะ  ขอบคุรพี่ล่วงหน้าค่ะ  ขอให้โชคดี เจริญๆนะค่ะ

เมย์นะจร๊ะ ( 2009-05-08 13:28:22 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7

พี่ๆๆคะ อยากทราบว่า คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรอ่ะคะ

 ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ต้องเรียนแต่ที่กาญจนบุรีที่เดียวเลยหยอคะ

 ช่วยตอบด่วนๆๆๆๆๆๆ

ขอบคุงมากๆๆน้าคะ

ฝนเหนือ ( 2009-05-08 09:37:27 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6

สำหรับ

ปี 1 เรียนที่ มหิดล ศาลายา

ปี 2 เรียน/ลงแปลง/LAB ที่ มหิดล กาญ

ปี 3 -ปี 4 เรียนที่กาญ - พญาไท

มีเว็บด้วย น้า

http://agriscience.igetweb.com

เข้าเว็บมหิดลโดยตรงก็ได้ คลิก คณะวิทย์

45 ( 2009-04-16 22:28:34 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5

ประชาสัมพันธ์ งานมหิดลวิชาการ 6-7 กุมภาพันธ์ 2552

น่าสนใจมาก คลิกดูรายละเอียดได้ที่

http://www.stdassoc.mahidol.ac.th/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=264&sid=760c3c48818f7c37079395d2714ff20d

สำหรับน้องๆที่สนใจ พบกันที่ ม.มหิดล ศาลายา

 

houis enes13 ( 2008-12-31 14:08:41 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4

เรียนที่กาญจนบุรี มีเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยแหละ

อิอิ

ทำงานอะไรเหรอ

ไม่รุอะ

เราไม่ได้เรียน เกษตร

houis enes13 ( 2008-11-27 10:19:28 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3

พี่ๆถาม ต่อหน่อยนะค่ะ ว่าเรียนสาขานี้จบไปทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรได้บ้าง

_*--POR--*_ ( 2008-09-15 20:05:41 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร จัดการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงานและอาหารที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อความต้องการและการพัฒนาของประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ เน้นพืชพลังงาน และอาหาร เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จนกระทั่งอุตสาหกรรมการแปรรูปด้านพลังงาน และอาหารที่ไม่กระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       2. เพื่อสร้างบุคลากรของชาติที่มีความรอบรู้ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้อย่างเป็นระบบและสมเหตุผล สามารถประยุกต์ความรู้และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศชาติ

จัดการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
1. ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หลักสูตรอาจเปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ โดยจัดชั่วโมงเรียนให้เท่ากับวิชาในภาคการศึกษาปกติ
2. การคิดจำนวนหน่วยกิต
       2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
       2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
       2.3 การฝึกงาน ใช้เวลาในการฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

ในการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิชาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทั้งชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
       ในส่วนของอุปกรณ์การสอน ส่วนหนึ่งจะใช้อุปกรณ์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอีกส่วนหนึ่งจะต้องจัดซื้อเพิ่มเติมให้เพียงพอ ต่อการเรียนการสอน ณ.วิทยาเขตกาญจนบุรี

 

อ.น้อง ( 2008-09-14 00:05:36 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1

 Try this link

http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/academics/bsc_agri.htm

 

chocolatgirl ( 2008-06-30 17:44:03 ) แจ้งลบ
 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส