รูป การบินไทยเปิดรับปวส.-ป.ตรีฝึกงานทั่วประเทศ

รูป การบินไทยเปิดรับปวส.-ป.ตรีฝึกงานทั่วประเทศ