รูป วิธีการคิดคะแนนและคัดเลือก โครงการรับตรง มก. (KU Admission)

รูป วิธีการคิดคะแนนและคัดเลือก โครงการรับตรง มก. (KU Admission)