ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะ ตอน วันมาฆะบูชา

ลบ แก้ไข

ธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะชักช้าได้ อย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องร้อนรนอะไร เพียงแค่เพียรทำ วันละนิดวันละหน่อย ไม่ต้องกังวลว่ามากพอหรือยัง จะให้ผลหรือยัง หรือจะให้ผลอย่างไร มีผู้อุปมาว่า เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ เราก็มีหน้าที่ปลูกต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ย บำรุงรักษา ส่วนต้นไม้ก็มีหน้าที่เติบโต ออกดอก ออกผล นั่นก็เป็นเรื่องของต้นไม้ ซึ่งเราไม่สามารถกะเกณฑ์เรื่องของต้นไม้ได้ เช่นเดียวกัน การสร้างบุญบารมี เราก็มีหน้าที่ทำไป สะสมไป ไม่ต้องไปสงสัยว่ากรรมดีจะส่งผลเมื่อไหร่ รู้เพียงแต่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

จากประสบการณ์ คิดว่าคนหันมาสนใจเรื่องธรรมะกันมากขึ้น แต่ว่าอาจจะเข้าใจไปในแนวทางต่างๆ กัน ลึกตื้นคนละระดับกัน ออกนอกทางน้อยบ้าง มากบ้าง แบบนี้เรียกว่ากุศลส่ง คนที่เคยทำมา สะสมมา ก็จะเข้าใจได้ลึกซึ้ง และดีกว่าคนที่ไม่มีมาเลย ยิ่งถ้าหากกรรมชั่วบังตามากก็อาจจะไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาเลย อันนี้เราจะไม่พูดถึงหรือเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นนะ เราจะถือว่าทางเรา เราเดิน ทางเขา เขาเดิน ไม่เกี่ยวกัน

พระพุทธเจ้าสอนอะไร
พระพุทธเจ้าสอนไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ จะว่ามาก ก็ไม่มาก เพราะแต่ละคำสอนก็มุ่งไปสู่จุดเดียวกัน หลักๆ ก็คือ


อริยสัจ 4  เรียนมากันทุกคนนะคะ แต่ลืมไปหมดแล้วใช่หรือไม่ นั่นก็คือ
              ทุกข์ ความทุกข์ 
              สมุทัย เหตุแห่งทุกข์
              นิโรธ ความดับทุกข์
              มรรค การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์
ท่านสอนว่า ทุกข์ให้รู้ สมุทัยให้ละ นิโรธทำให้แจ้ง มรรคควรเจริญ

รู้แล้วเป็นอย่างไรต่อไป
รู้แล้วก็พ้นทุกข์ ปล่อยวาง และเข้าใจความเป็นจริงของสรรพสิ่ง (ต้องใช้ความเพียรมาก จึงสำเร็จ

วันสำคัญในทางพุทธศาสนาในช่วงนี้ ก็คือ วันมาฆะบูชา นั่นเอง สำหรับวันมาฆะบูชาปีนี้ จะตรงกับวันที่ 3 มีนาคมนะคะ เพราะปีนี้มีเดือน 8 สองหน วันมาฆะบูชาจึงเลื่อนไปเป็น วัน 15 ค่ำเดือน 4 หลายคนอาจลืมเหตุการณ์ที่สำคัญของวันนี้ไปแล้ว เรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะ


วันมาฆะบูชา
มาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน3 เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือให้ละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส

เมื่อครั้ง พุทธกาล มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน วันเพ็ญเดือนมาฆะ 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ณ เวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห์ ได้แก่

  1. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
  2. พระสงฆ์เหล่านั้นได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า เรียกว่า "เอหิภิกขุ"
  3. พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์
  4. เป็นวันพระจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์

เหตุการณ์ทั้ง 4 มาประจวบกันใน วันนั้นถือเป็นเรื่องอัศจรรย์ นอกจากนั้นยังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารว่าอีก 3 เดือน จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

 loading...


โดย smith ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 พ.ย. 50 12:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,382 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,382 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง