มหาวิทยาลัยบูรพารับตรงป.ตรีภาคตะวันออก

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยบูรพาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

ประจำปีการศึกษา 2552

 

 

ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2552 นี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สมุทรปราการ ลพบุรี สระแก้ว และสระบุรี สามารถสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษา โดยในภาคปกติรับจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าใหม่

 

ในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยแยกเป็นภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติทั้งสิ้น 2,620 คน และจำนวนรับภาคพิเศษทั้งสิ้น 950 คน (รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

 

 

รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

ขอรับระเบียบการ

อาจารย์แนะแนวโรงเรียน

ดาวน์โหลดจาก website

http://service.buu.ac.th

23 มิ.. – 3 .. 2551

-

สมัครทาง Internet

website http://eadmit.buu.ac.th

website http://service.buu.ac.th

8 .. - 8 .. 2551

-

วิธีการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ทั่วประเทศ

8 .. - 9 .. 2551

08.30 – 16.30 .

ประกาศแผนผัง

ที่นั่งสอบ

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

22 .. 2551

09.00 .

สอบข้อเขียน (01 - 04)

โรงเรียนศูนย์สอบประจำจังหวัด

11 .. 2551

ตามข้อ 5.3

หน้า 17

สอบภาคปฏิบัติ (05)

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

4 .. 2551

08.30 - 16.00 .

สอบภาคปฏิบัติ (06-18)

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

6 – 9 .. 2551

08.30 - 16.00 .

การประกาศผลการสอบ

(มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

สัมภาษณ์และ

ตรวจร่างกาย)

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

20 .. 2551

16.00 .

สอบสัมภาษณ์

และตรวจร่างกาย

 
loading...


โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 มิ.ย. 51 22:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 30,596 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 30,596 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย beer
IP : 61.19.29.***

อยากเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ ม. บูรพาม๊าก...มากค่ะ   ทำไงดีค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย beer
IP : 61.19.29.***

รับตรงเฉพาะในภาคตะวันออกหรอค่ะ   จังหวัดในภาคอื่นสามารถเข้าสอบรับตรงได้ไหมค่ะ   ตอบทีค่ะ  และ คณะพยาบาลกำหนดความสูงไหมค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย 89
IP : 58.147.37.***

อิเดอิเด

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่