มรภ.บ้านสมเด็จฯ รับตรงป.ตรี เทคนิคการแพทย์ ถึง11ต.ค.

ลบ แก้ไข

รับสมัครนิสิตเทคนิคการแพทย์ประจำปีการศึกษา 2552 : รับสมัครถึง11 ต.ค.51และใช้ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาสมัคร

ด้วย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 ด้วยวิธีการรับตรง จำนวน 30 คน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


        1. 
มีผลการเรียนเฉลี่ยใน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ มีค่าระดับคะแนนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยสามารถใช้ผลการเรียน  ภาคการศึกษา (ม.๔-๕) สำหรับการสมัครไปก่อนได้ และใช้ครบ 5 ภาคการศึกษาในการยืนยันสิทธิ์


        2. 
ส่งใบสมัคร ใบ รบ. และเงินค่าสมัครเบื้องต้น จำนวน 500 บาท ถึง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กทม.10600 โดยส่งได้ถึงวันสุดท้ายคือ วันที่ 11 ตุลาคม 2551 (รับใบสมัครวันสุดท้ายจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) หรือ สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับนิสิตตรง หรือ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


        3. 
มหาวิทยาลัยจะจัดเลขที่นั่งสอบ และ แจ้งทาง เว็ปไซต์  www.bsru.ac.th/~sci ให้ไปสอบคัดเลือกตามห้องและสถานที่ที่จัดไว้ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2551 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยจะสอบคัดเลือกจากวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษในระดับมัธยมตอนปลาย ดังนี้

กำหนดการสอบ
วันเสาร์ ที่ 25 ตุลาคม 2551
     08.00-10.00 
น.      ฟิสิกส์            100 คะแนน
     10.30-12.30 
น.      ภาษาอังกฤษ     100 คะแนน
     14.00-16.00 
น.      คณิตศาสตร์      100 คะแนน
วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2551 
     09.00-11.00 
น.      เคมี                100 คะแนน
     13.00-15.00 
น.      ชีววิทยา           100 คะแนน
Download 
ใบสมัครเรียน http://www.bsru.ac.th/~sci/dept/mt/picnew/mt51.doc

 

loading...


โดย SMS News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ก.ย. 51 23:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 16,041 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 16,041 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง