มาทำความรู้จักกับ สาขาเทคนิคการแพทย์ กันเถอะ

ลบ แก้ไข

นักเทคนิคการแพทย์ (Medical technologist หรือ Medical laboratory technologist) เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ว่า เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ

 

การเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการแพทย์นั้น ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 

หน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์นั้นมีหน้าที่ตั้งแต่กระบวนการรับสิ่งส่งตรวจจากผู้เข้ามารับบริการ เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ โดยจะทำการตรวจสอบชื่อและสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยว่าเป็นคนเดียวกัน และจะตรวจดูคุณภาพของสิ่งส่งตรวจว่าเหมาะสมสำหรับนำมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการหรือไม่ เนื่องจากสิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมจะมีผลต่อการผลทดสอบด้วย

หลังจากนั้น จะนำสิ่งส่งตรวจไปทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัย พยากรณ์ ติดตาม หรือประเมินสุขภาวะของผู้เข้ามารับบริการ ซึ่งจะรายงานผลให้แก่แพทย์หรือผู้ป่วยได้ทราบต่อไป

นอกจากนั้น นักเทคนิคการแพทย์ยังต้องควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาทิเช่น การควบคุมคุณภาพของการรับสิ่งส่งตรวจ ขั้นตอนระหว่างการทดสอบ และตรวจสอบความถูกต้องของผลทดสอบ โดยปกตินั้น นักเทคนิคการแพทย์จะทำการลงชื่อเพื่อรับรองผลการทดสอบทุกครั้งก่อนรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ

 

การประกอบอาชีพ

นักเทคนิคการแพทย์สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานอย่างอื่นได้ เช่น เป็นตัวแทนขายเครื่องมือ-น้ำยาทางการแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ในหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ได้

 

การเรียนการสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เริ่มขึ้นที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2500[4] โดยมีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โอนมาเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแยกออกมาเป็นคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2534[5] ซึ่งนับเป็นสถาบันแห่งที่ 2 ที่เปิดการเรียนการสอนในวิชาชีพนี้ ต่อมาจึงมีการตั้ง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแห่งที่ 3 ปัจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่

ดูเพิ่ม รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย

แต่ตอนนี้ รู้สึกว่า จะมีเปิดสอน เพิ่มขึ้นอีก 2 -3 สถาบันนะ ^^

ความแตกต่างระหว่าง นักเทคนิคการแพทย์ กับแพทย์ ก็คือ

ถ้าเปรียบ เชื้อโรค เป็น ผู้ร้าย  

นักเทคนิคการแพทย์ก็เปรียบเสมือน นักสืบ  คอย สืบหาเชื้อโรค

ส่วน แพทย์ เปรียบเสมือน ตำรวจ  เอาผู้ร้ายไป ขังคุก  (เอาคนไข้ไป รักษานั่นแหละ)

นักเทคนิคการแพทย์  จะทำการ วิเคราะห์ผล  จากห้องปฏิบัติการ  นำไปให้แพทย์  ทำการ วิเคราะห์ ว่าควรจะรักษาอย่างไร  

พี่ว่า  สำหรับน้องๆ  ที่รักในวิชาวิทยาศาสตร์ ชอบอยู่ในห้องทดลอง  

สาขาวิชานี้ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ 

 

ขอบคุณ ข้อมูลจาก  www.wikipedia.org 

 

loading...


โดย newmaisnowqueen ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ต.ค. 51 14:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 34,722 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 34,722 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Intuon I
IP : 1.1.255.***
ขอบคุณคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Boonnada Boonchan
IP : 27.55.227.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Jeejie Marisa
IP : 118.173.115.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง