ไอคิว และ แบบทดสอบไอคิว

ลบ แก้ไข
ไอคิว และ แบบทดสอบไอคิว

I.Q. และ แบบทดสอบ IQ

I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Intelligence Quotient (I.Q.) คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล การคำนวณ โดยสามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนด้วยแบบทดสอบทางสติปัญญา

โดยสติปัญญาคือ ความสามารถภายในตัวบุคคลที่พิจารณาได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก ที่มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกต้อง ในการคิดแก้ปัญหาและการปรับตัว อันได้แก่
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptation)
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem solving)
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ความสามารถในการคิดแบบนามธรรม (Abstract thinking)
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ความสามารถในการเรียนรู้ (Learning ability)

I.Q. และ แบบทดสอบ IQ การวัดไอคิว I.Q.
ไอคิวถูกคิดค้นโดย Louis William Stern นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน และต่อมานักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  Lewis Terman ได้พัฒนาแบบทดสอบไอคิว (IQ Test) ขึ้นเพื่อวัดระดับสติปัญญาเป็นครั้งแรก โดยแบ่งระดับจาก A ถึง E แต่ปัจจุบันเรานิยมใช้ระบบแปลผลออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งมีแบบทดสอบไอคิวหลายแบบ ซึ่งการวัดไอคิวต้องทำโดยนักจิตวิทยาคลินิกซึ่งได้รับการฝึกฝนการใช้แบบทดสอบจนชำนาญ ไม่ใช่การทดสอบที่ใครก็สามารถวัดได้ ดังนั้น หากทำแบบทดสอบทางเว็บไซต์ ก็สามารถที่จะวัดผลกันสนุกๆมากกว่าที่จะวัดผลกันจริงจัง

I.Q. และ แบบทดสอบ IQ เว็บไซต์ แบบทดสอบไอคิว I.Q. เบื้องต้น
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ www.iqtest.dk
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ game.siamha.com/name/iqtest
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ quickiqtest.net
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ www.iqtest-center.com/startIQ_Test.php  (เติม อายุ และ ประเทศ คลิกที่ Begin Test Now ส่วน email สามารถเว้นว่างไว้ได้)

I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ระดับไอคิว I.Q.  
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 140 ขึ้นไป    อัจฉริยะ ฉลาดมากที่สุด (very superior)    
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 120 - 139  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ฉลาดมาก (superior)
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 110 - 119  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ฉลาดกว่าระดับปกติ (higher average)
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 90 - 109  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ฉลาดปานกลาง หรือระดับปกติ (average)
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 80 - 89  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ต่ำกว่าปกติ (low average)
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 70 - 79  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ คาบเส้นปัญญาอ่อน (borderline mentalretardation)
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ต่ำกว่า 70  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ ปัญญาอ่อน (mental ratardation)

I.Q. และ แบบทดสอบ IQ การแปลผลระดับไอคิว I.Q. จากเว็บ psu.ac.th
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 0 - 79   Very low  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ เหมาะที่จะอยู่เฉยๆ            
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 80 - 90   Low  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ เหมาะทำงานเป็นลูกจ้างระดับปฎิบัติการ             
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 91 - 110  Normal  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ เหมาะทำงานเป็นหัวหน้าแผนก             
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 111 - 130  High  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ เหมาะทำงานเป็นผู้บริหารหรือนักวิทยาศาสตร์             
I.Q. และ แบบทดสอบ IQ 131 - 140  Mensa level  I.Q. และ แบบทดสอบ IQ เหมาะเป็นนักบุกเบิกอนาคตโลก

ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีไอคิวสูงจะประสบความสำเร็จกว่าผู้ที่มีไอคิวต่ำกว่า การประสบความสำเร็จในชีวิต ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมาย ที่เรียกได้ว่าอาจสำคัญมากกว่าตัว ไอคิว เพียงอย่างเดียวด้วยซ้ำ ทั้งเรื่องของ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ และเรื่องของสภาพแวดล้อม การได้รับการส่งเสริมที่ดี การแสวงหาโอกาส ทัศนคติส่วนบุคคล การฝึกฝนทักษะตามความถนัด เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่มีผลต่อความสำเร็จทั้งสิ้นค่ะ

โดย Riya www.eduzones.com
ข้อมูล : mahidol.ac.th, taamkru.com, psu.ac.th
photo credit : psbm.org

(photo is not related to the article)

วิธีสร้างความมั่นใจให้ตน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อีคิว กับ ไอคิว ต่างกันอย่างไร
เทคนิคพัฒนา EQ ตนเอง
EQ กับความรัก และ ครอบครัว
ไอคิว และ แบบทดสอบไอคิว
เก่ง IQ สูง แต่ทำไม ยังไม่รุ่ง ?

วิธีสร้างความมั่นใจให้ตน

เรื่องก่อนหน้า

วิธีสร้างความมั่นใจให้ตน

ค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ทั้งหมด
คลิกที่ >
 Get to Know Yourself by Snowy Girl

วิธีสร้างความมั่นใจให้ตน

 
โดย Snowy Girl ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ธ.ค. 56 03:25 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 33,387 ครั้ง


ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย Sayumphon Gz
IP : 101.109.148.***
1 D
2 F
3 B
4 G
5 A
6 H 
7 B
8 E
9 H
10 ฟรี
11 C
12 F
13 B
14 D
15 H
16 E
17 F
18 C
19 E
20 D
21 G
22 ฟรี
23 B
24 H
25 B
26 ฟรี
27 H
28 G
29 E
30 ฟรี
31 D
32 E
33 G
34 G
35 C
36 F
37 H
38 F
39 B
ลบ แจ้งลบ
โดย สมพร ยะคำป้อ
IP : 118.174.110.***

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 33,387 ครั้ง ตอบ 11 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย hatsune miku love
IP : 180.183.158.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Ganpitchar SAE-TANG
IP : 61.90.88.***
อายุ10ปีค่ะได้ไอคิวเเค่97เองค่ะเสียใจจจ
ลบ แจ้งลบ
โดย สมพร ยะคำป้อ
IP : 118.174.110.***
ลบ แจ้งลบ
โดย สมพร ยะคำป้อ
IP : 118.174.110.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Sasinipha Rattanakantha
IP : 1.179.169.***
                                                                     
ลบ แจ้งลบ
โดย Suphannee Thongjeen
IP : 122.154.73.***
ได้แค่ 140 เอง
ลบ แจ้งลบ
โดย Yingnoy Fin Minions
IP : 49.230.97.***
เรายังทำข้อสอบไม่เสดเลยหงะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Sayumphon Gz
IP : 101.109.148.***
1 D
2 F
3 B
4 G
5 A
6 H 
7 B
8 E
9 H
10 ฟรี
11 C
12 F
13 B
14 D
15 H
16 E
17 F
18 C
19 E
20 D
21 G
22 ฟรี
23 B
24 H
25 B
26 ฟรี
27 H
28 G
29 E
30 ฟรี
31 D
32 E
33 G
34 G
35 C
36 F
37 H
38 F
39 B
ลบ แจ้งลบ
โดย Praewpy Tingtong
IP : 115.87.81.***
สุดยอดเลย อายุ13ได้131ก็okและดีใจมากกกกก
ลบ แจ้งลบ
โดย nanny nantana
IP : 49.230.170.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ไอ่น้องนัส ไก่บินก็เบอะหั้น
IP : 183.88.147.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง