เริ่มปี 2557 สพฐ. เลื่อนเปิดเทอม รับอาเซียน เปิดเทอมวันแรก 10 มิ.ย.

ลบ แก้ไข

   เริ่มปี 2557 สพฐ. เลื่อนเปิดเทอม  รับอาเซียน   
   เปิดเทอมวันแรก 10 มิ.ย.   สพฐ. เลื่อนเปิดเทอม  รับ

 

         นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอเลื่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเดิมวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 10 มิถุนายน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

         ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษาของไทย สอดคล้องกับกำหนดเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน

         โดยก่อนหน้านี้ สพฐ. ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดัในงกล่าว ไม่ว่า จะเป็นการจัดประชุมเสวนาที่มีผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผู้แทนคณะคุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอเลื่อนเปิดภาคเรียนของสพฐ. โดยมีเหตุผลระบุว่า
การเปิดเรียนตามปฎิทินอาเซียนไม่เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตนักเรียน ไม่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกสอนมีเวลาเตรียมตัวก่อนไปฝึกสอนประมาณ 10 วัน

         นอกจากนี้ยังมี
การสำรวจความคิดเห็นจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองด้วยว่า ส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องที่ สพฐ.จะเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2557

         “ขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องมีการไปหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อดูว่า ตารางการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนตามปฏิทินอาเซียนของ สพฐ.นั้นจะติดขัดกับปฏิทินอาเซียนของหน่วยงานอื่นหรือไม่อย่างไร รวมถึงหากจะต้องมีการจัดทำออกเป็นประกาศกระทรวงในเรื่องนี้ก็จะอยู่ใน หน้าที่ของสำนักงานปลัด ศธ.เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้นจากนี้ไปเหลือเพียงขั้นตอนของการประสานการทำงานเพียงอย่างเดียว” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว


   พี่โดม #แนะน้อง   

         >> กำหนดการดังกล่าวใช้กับ โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

              สำหรับปีการศึกษา 2556 ที่กำลังจะมาถึง กำหนดเปิดภาคเรียน ของ สพฐ. คือ 16 พฤษภาคม 2556

              สำหรับปีการศึกษา 2557 (ปีหน้า) กำหนดเปิดภาคเรียน ของ สพฐ. จะเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2557


         >> ในส่วนของระดับมหาวิทยาลัย ทปอ. ได้ออกมาชี้้แจงก่อนหน้าแล้วว่า ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน กลางเดือนสิงหาคม ถึง กลางเดือนธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน กลางเดือนมกราคม ถึง กลางเดือนพฤษภาคม โดยจะเริ่มปีการศึกษา 2557