#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ลบ แก้ไข

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557


กำหนดการ #รับตรง มหาวิทย  

        มาแล้วจ้า!!! พี่โดม มาพร้อมกับข้อมูล #รับตรง ที่น้องๆทั่วประเทศรอคอย นั่นคือ #รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

       ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเต็ม!!! รับนักศึกษาผ่านโครงการรับตรงต่างๆ ถึง 11 โครงการ ดังต่อไปนี้
 

กำหนดการ #รับตรง มหาวิทย
 

        ในส่วนของกำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครในช่วง 11 พ.ย. - 11 ธ.ค. 2556 (ยกเว้น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน ของคณะแพทยศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 29 ส.ค. 2556 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่)

       
 โดยใน 11 โครงการที่เปิดรับสมัคร น้องๆสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

       สำหรับน้องที่ต้องการเข้าศึกษาใน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จะมีการรับสมัครผ่านโครงการอื่นๆ เช่น โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง เป็นต้น


  คลิปแนะนำการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557   
 


 


  อัพเดทล่าสุด!!! มาแล้ว!!! ระเบียบการรับสมัคร  
 

             >> โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             >> โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คลิกที่นี่

             >> โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง คลิกที่นี่

             >> โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 
คลิกที่นี่ 

             >> โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)  คลิกที่นี่ 

             >> โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2) คลิกที่นี่ 

             >> โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่

 

  พี่โดม #แนะน้อง  
 

             >> Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา ม.ธรรมศาสตร์  คลิกที่นี่

              >> Website : การรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
 

............................................................................


   เจาะลึก!!! โครงการรับตรง  
 

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ


   กำหนดการคัดเลือก   
 

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
 


   จำนวนที่รับเข้าศึกษา  

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
 

   คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก  

คณะนิติศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ


#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะรัฐศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะสังคมสงเคราะศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะสหเวชศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะพยาบาลศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT)

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ
#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ


  พี่โดม #แนะน้อง  
 

             >> ข่าวดี!!! มี 8 คณะ ที่ รับเด็กซิ่ล ได้แก่ 

                   (1) คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี

                   (2) คณะเศรษฐศาสตร์

                   (3) คณะสังคมสงเคราะศาสตร์

                   (4) คณะศิลปศาสตร์ (สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาไทย)

                   (5) คณะศิลปกรรมศาสตร์

                   (6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

                   (7) คณะสาธารณสุขศาสตร์

                   (8) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT)


              >> 
ข่าวดีสุดๆ!!! คือ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมรับตรงครั้งแรก 4 สาขา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย

 

  สถิติยอดผู้สมัคร 2 ปีล่าสุด  
 

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

#รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศ

............................................................................
 

 
 

#ค่าย ติวสถาปัตย์ Major
 โดย P'Dome Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ส.ค. 56 14:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 140,849 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 140,849 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โซนโปรแกรม


เรื่องล่าสุด
คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง