นับถอยหลัง 1 เดือนสุดท้าย สมัคร #รับตรง มศว คณะ/สาขาไหนฮิต มาดูกัน

#รับตรง มศว 2556  เริ่มรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นับถึงวันนี้ก็ครบ 1 เดือนของการรับสมัครและถือเป็นครึ่งทางของระยะเวลาการรับสมัครที่ น้องๆ สามารถสมัครได้ถึง 24 กรกฎาคม 2555

บทความนี้ พี่โดม ขอเสนอ สถิติการรับสมัคร ในแต่ละคณะ/สาขา ว่าสาขาไหนที่ได้รับความสนใจและความนิยม หรือที่เรียกกันว่าเป็น  Top  10 สาขาฮิต โดนใจ  น้องๆ ม.6  #รับตรง มศว   น้องๆติดตามดูได้เลย
 

Top  10 สาขาฮิต โดนใจ  น้องๆ ม.6  #รับตรง มศว

อันดับ สาขา จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร
1 พยาบาลศาสตร์-พย.บ.
(รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
35 2,262
2 การประถมศึกษา-กศ.บ. 30 1,875
3 จิตวิทยา-วท.บ.(สอบตรง) 20 1,566
4 การบริบาลทางเภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี 15 1,281
5 วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี 20 1,264
6 การบัญชี-บช.บ. 45 1,223
7 กายภาพบำบัด-วท.บ. 48 1,070
8 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-กศ.บ. 28 985
9 ภาษาเพื่ออาชีพ-ศศ.บ. 50 904
10 เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 60 860Top  10 สาขาฮิต เฉพาะสายวิทย์

อันดับ สาขา จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร
1 พยาบาลศาสตร์-พย.บ.
(รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
35 2,262
2 การบริบาลทางเภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี 15 1,281
3 วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-ภ.บ 6 ปี 20 1,264
4 กายภาพบำบัด-วท.บ. 48 1,070
5 คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-กศ.บ. 28 985
7 วิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.บ.  30  805
6 วิศวกรรมชีวการแพทย์-วศ.บ. 20   789
8 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.)-กศ.บ.  21  668
9 วิศวกรรมเครื่องกล-วศ.บ.  30  562
10 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ-วท.บ.  50  557Top  10 สาขาฮิต เฉพาะสายศิลป์

อันดับ สาขา จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร
1 การประถมศึกษา-กศ.บ. 30 1,875
2 จิตวิทยา-วท.บ.(สอบตรง) 20 1,566
3 การบัญชี-บช.บ. 45 1,223
4 ภาษาเพื่ออาชีพ-ศศ.บ. 50 904
5 เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 60 860
6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-ร.บ.   20  726
7 สังคมศึกษา (กศ.บ.)-กศ.บ. 30   720
8 ภาษาจีน-ศศ.บ.  15   684
9 การออกแบบผลิตภัณฑ์-ศป.บ.   27  511
10 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-บธ.บ.  45   502เห็นอันดับสาขาฮิต ที่น้องๆเลือกกันในปีนี้แล้ว พี่โดม #แนะน้อง ที่สมัครในสาขาฮิตเหล่านี้อย่าเพิ่งตกใจและเครียด พี่โดมไม่ได้นำเสนอบทความนี้เพื่อให้น้องๆเครียด แต่พี่โดมอยากจะ #แนะน้อง ให้เตรียมความพร้อม อ่านหนังสือ ฝึกทำข้อสอบเก่าให้ดี โดยน้องๆสามรถดูแนวข้อสอบเก่าได้จากข้อสอบ Ent 41-48  บอกได้เลยว่าฝึกทำไปอาจจะไปอยู่ในข้อสอบจริงๆกันได้เลย


น้องๆที่สอบติด ในสาขาฮิตนี้ พี่โดมต้องขอยกนิ้วให้เลยที่เดียว จะตะโกนบอกน้องว่า...... เริิ๊ดเว่อร์

หมายเหตุ
-  จำนวนผู้สมัครทั้งหมด  34,905 ราย (นับตามจำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว)
-  ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 24/06/2555 เวลา 00:30:01


จบไปแล้วจ้า บทวิเคราะห์ นับถอยหลัง 1 เดือนสุดท้าย สมัคร #รับตรง มศว คณะ/สาขาไหนฮิต มาดูกัน 
โดย P'Dome Eduzones
วันที่ 22 มิถุนายน 2555

พิมพ์หน้านี้