ด่วน!! เพิ่มอีก 4 สนามสอบ GAT PAT

ด่วน!! เพิ่มอีก 4 สนามสอบ GAT PAT

น้องๆสามารถ Click ที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย


ด่วน!! เพิ่มอีก 3 สนามสอ

พี่โดม สรุปให้
         
>> เพิ่มสนามสอบ GAT PAT1 จำนวน 3 สนามสอบคือ โรงเรียนนนทรีวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก โรงเรียนสตรีนนทบุรี
         >> เพิ่มสนามสอบ PAT2 PAT5 จำนวน 1 สนามสอบ คือ โรงเรียนสตรีนนทบุรีด่วน! เลื่อนสอบ โครงการร

โดย P'Dome Eduzones
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
พิมพ์หน้านี้