รับตรง โควต้าเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระนครเหนือ รับ ม.6 ปวช และ โอลิมปิกวิชาการ มาดูเร็ว!!!

ลบ แก้ไข

\r\n

\r\n ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ \r\n

\r\n

\r\nสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ \r\n

\r\n

\r\nเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควต้าเรียนดี และโควต้าโอลิมปิกวิชาการ \r\n

\r\n 
ปีการศึกษา 2551 \r\n

\r\n.................................................... \r\n

\r\n
\r\n

\r\nด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะเปิดรับสมัคร \r\n

\r\nนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี
4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน \r\n

\r\nโครงการโควต้าเรียนดี และ โควต้าโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2551 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\nสำหรับโควต้าเรียนดี จากวุฒิ ม.6 และ โควต้าโอลิมปิกวิชาการ \r\n

\r\n1. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ \r\n

\r\n2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร \r\n

\r\n
\r\n

\r\n5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ \r\n

\r\n\r\n

\r\n6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร \r\n

\r\n
\r\n

\r\n7. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม \r\n

\r\n
\r\n

\r\n8. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n9. สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย \r\n

\r\n
\r\n

\r\n สำหรับโควต้าเรียนดี จากวุฒิ ปวช. \r\n

\r\n\r\n

\r\n1. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม \r\n

\r\n
\r\n

\r\n2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร \r\n

\r\n
\r\n

\r\n3. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n5. สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย \r\n

\r\n
\r\n

\r\n6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\nพื้นที่การให้โควต้าเรียนดี \r\n

\r\n
\r\n

\r\nโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ของรัฐบาล ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก \r\n

\r\n
\r\n

\r\nคุณสมบัติผู้สมัครโควต้าเรียนดี \r\n

\r\n
1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่การให้โควต้า
\r\n

\r\nเรียนดีและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 \r\n

\r\n
\r\n

\r\nเทอมต้นไม่ต่ำกว่า 2.75 \r\n

\r\n
2. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาตั้งแต่ชั้นปี
\r\n

\r\nที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 3 เทอมต้น ไม่ต่ำกว่า 3.00 \r\n

\r\n
\r\n

\r\nดูรายละเอียดข้างล่าง ตาม Link วุฒิของ ปวช สาขาต่างๆ กับ สาขาที่จะสมัคร ในรายละเอียดอีกทีว่า \r\n

\r\n

\r\nคุณสมบัติสาขาที่จะสมัคร ว่าต้องการวุฒิ ปวช จากสาขาใด \r\n

\r\n

\r\nสำหรับโควต้าโอลิมปิกวิชาการ \r\n

\r\n\r\n

\r\nคุณสมบัติผู้สมัคร \r\n

\r\n
\r\n

\r\n1. เป็นผู้กำลังศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ \r\n

\r\n
\r\n

\r\n2. ผ่านการอบรมในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง \r\n

\r\n
\r\n

\r\nพื้นที่ของโควต้าโอลิมปิกวิชาการ \r\n

\r\n

\r\nทั่วประเทศ \r\n

\r\n

\r\n รายละเอียด ทั้ง 3 โควต้า ดูได้ ที่ http://www.sci.kmitnb.ac.th \r\n

\r\n

\r\nโควต้าเรียนดี ม.6 รายละเอียด >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/noticeM51.pdf \r\n

\r\n

\r\n                             ใบสมัคร >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/applyM51.pdf \r\n

\r\n

\r\nโควต้าเรียนดี ปวช. รายละเอียด >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/noticeC51.pdf \r\n

\r\n

\r\n                                ใบสมัคร >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/applyC51.pdf \r\n

\r\n

\r\nโควต้าโอลิมปิกวิชาการ รายละเอียด >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/noticeO51.pdf \r\n

\r\n

\r\n                                       ใบสมัคร >> http://www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci2/News/applyO51.pdf \r\n

\r\n

\r\nและ ต้องติดตามจากฝ่ายแนะแนว ของ โรงเรียนด้วยว่า โรงเรียนของท่าน ได้รับโควต้า ส่วนนี้ ด้วยหรือไม่ ครับ\r\n

\r\n
\r\n
 

loading...


โดย SpiritTua ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ธ.ค. 50 13:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 94,764 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 94,764 ครั้ง ตอบ 9 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นิพนธ์
IP : 182.232.96.***

ตอนนี้เรียน ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อยากจะเข้าคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จะมีสิทธิ์ขอโควต้าไหมคับเนี่ย

ใครรู้ช่วยบอกทีนะคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย นิพนธ์
IP : 182.232.96.***

ตอนนี้เรียน ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อยากจะเข้าคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จะมีสิทธิ์ขอโควต้าไหมคับเนี่ย

ใครรู้ช่วยบอกทีนะคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย Tong
IP : 124.120.211.***

เรียนอยุ่ พณิชยการบางนาอ่ะค่ะ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยุ่ปวช. 3  เกรด 3.00 up

 เรียนไหนดีคะ

 คัยรู้ชวยทีเทอะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ผมไม่ทันโคต้าที่ วิลัยอาครับ
IP : 125.25.153.***

พี่ ครับผมเรียน ปวช ปีที3  อิเล็ก อยาก เรียน   ในสาขาวิศวะคอม  ใน พระนคร เหนืออาครับ  ไม่รู้ ว่าค่า เทอม เทาไร อาครับ   เเละมีค่าใช้  จ่าย อาไร มัง งับ

 ส่วน เรื่อง เกรด  ก็ 3.5 up  อาครับ   พอ ดี ผมไม่ทัน โคต้าทีวิทยาลัยได้ครับ อาครับ   คือว่าผม เดิน เรื่อง  ไม่ทัน   ครับ  

โคต้าเลยหมด ก่อน   เเต่ ผม เเละ เพือนๆๆ ยัง อยาก  เรียน  อยูครับ  จะ ทำไงดี  บอกที

ลบ แจ้งลบ
โดย เอก
IP : 202.149.25.***

พี่คับช่วยบอกทีคับผม คือว่าผมอยู่พิษณุโลกอ่ะคับ เรียนปวช.คอมฯธุรกิจปี3 แล้วตอนนี้ อยากจะต่อวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อ่ะคับ จะเข้าได้รึเปล่า เค้าจะรับมั้ยอ่ะคับ ถ้ารับเค้าพอจะมีโควต้าให้มั้ยคับเพราะผมจะย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วอ่ะ ต้องไปต่อที่นั่น แต่ตอนนี้ร้อนใจมากเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย หนุ่ม
IP : 125.26.166.***

วิดวะโยธา ลาดกระบังสอบเข้ายากมั้ยคับ ผมอยากเรียนบ้างจัง ส่งข่าวมาบอกหน่อยนะคับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.พิริยา สมศรี
IP : 61.7.178.***

ไม่ได้ผ่านการเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 มีสามารถเข้าเรียนได้ไหมค่ะ อยากเข้าเรียนมากค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย กัสจัง
IP : 118.174.127.***

อยากเข้าเรียนที่ลาดกระบัง แต่ไม่ได้อยากเข้า วิศวะ พี่ให้คำปรึกษาได้...ป่าวอ่ะค่ะ ถ้าได้ก็ขอเมลล์ไว้คุยหน่อยนะจ๊ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย nack123
IP : 117.47.94.***

สุโขทัยสมัครได้ป่ะค่ะอยากเข้ามากๆๆๆๆ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง