ม.บูรพา.....คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ลบ แก้ไข

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตร ดังนี้

1. ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเฉพาะกิจ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 พฤษภาคม 2552

2. ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน (สำหรับบุคคลทั่วไป) (4 ปีภาคพิเศษ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 22 พฤษภาคม 2552

3. ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง หลักสูตรเฉพาะกิจ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชุนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 พฤษภาคม 2552

สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.polsci-law.buu.ac.th
 loading...


โดย sulisa_bo@hotmail.com ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 พ.ค. 52 12:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,094 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,094 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง