งานแถลงข่าว กิจกรรมพี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้

งานแถลงข่าว กิจกรรมประกวดพี่น้อง ร้องเต้นฯ
ชิงทุนการศึกษามูลค่า
รวมกว่า 5 แสนบาท  


UploadImage

สนพ. เร่งปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยการประหยัดพลังงานสู่เยาวชนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)จัดแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “พี่น้อง ร้องเต้น...บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้พร้อมเชิญชวนน้องๆ ระดับประถมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “พี่น้อง ร้องเต้น...บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาทพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานผ่านการร้องและเต้นประกอบเพลงบทอาขยานประหยัดพลังงาน

 


UploadImage งานแถลงข่าว  กิจกรรมการประกวด พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้ เปิดตัวไปแล้วเมื่อวานนี้ 14 มิ.ย.2555 เวลา 13.30 น.โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   นายนที ทับมณี   และพี่ๆศิลปิน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินด้านการร้อง การเต้น และการแสดง อาทิ เช่น คุณอินทิรา ยืนยง หรือ อิน บูโดกัน คุณสุภัชญา ลัทธิโสภณกุล หรือ เบลล์ ไชนาดอลล์และคุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ หรือ อาร์ม   ร่วมพูดคุยสนทนากันบนเวที ถึงที่มา รายละเอียด และกติกาการแข่งขัน พี่ซายน์ขอสรุปให้น้องๆเข้าใจง่ายๆดังต่อไปนี้นะค่ะ

นายนที ทับมณี  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และในปัจจุบันมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทุกกลุ่มเป้าหมาย สนพ.จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานผ่านเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดประกวดร้องและเต้นประกอบเพลงบทอาขยานประหยัดพลังงาน ระดับประถมศึกษาขึ้นเป็นปีแรก ภายใต้ชื่อกิจกรรม “พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้”เป็นกิจกรรมต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติเกิดความเข้าใจและตระหนักในการประหยัดพลังงานซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวินัยที่ดีของเยาวชนในอนาคต

การจัดกิจกรรมประกวดครั้งนี้ เริ่มคัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่โรงเรียนส่งเข้ามาประกวดให้เหลือ 20 ทีมของแต่ละภูมิภาค และเฟ้นหาทีมที่ชนะเลิศระดับภูมิภาคเพื่อมาแข่งขันในรอบแชมป์ชิงแชมป์ที่กรุงเทพฯ โดยสนพ. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการตัดสินจากหลายสาขา ได้แก่ ด้านการร้องการเต้นและตัวแทนสื่อมวลชนด้านเยาวชน

 กติกาการประกวด

 
- จัดทีมเข้าร่วมประกวด โดยในทีมจะต้องมีนักเรียนระดับประถมต้น (1-3) และ ระดับประถมปลาย (4-6) และแต่ละทีมจะต้องมีผู้เสดงไม่เกิน 15 คน (สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ทาง www.eppo.go.th , www.peenongrongten.com หรือ www.facebook.com/peenongrongten)
 
-โรงเรียนต้นสังกัดเป็นผู้ส่งทีมเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม และสมาชิกทุกคนในทีมจะต้องกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้น ๆ
 
-ในรอบคัดเลือกคลิปแต่ละทีมต้องร้องตามเพลงตามดนตรีต้นฉบับ (ความยาวรวมตลอดการแสดง ไม่เกิน2นาที)
หมายเหตุ : คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากการร้องและการเต้นเท่านั้น
 
- บันทึกภาพเป็นคลิปวีดีโอบรรจุลงซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครอย่างครบถ้วนและชัดเจน
จัดส่งมาที่
 กิจกรรม"พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทาได้”
ตู้ ปณ. 55 งามวงศ์วาน 11001
 
- เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555
 
-ประกาศผลทีมผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค 20 ทีมทั้ง 4 ภูมิภาค ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ทาง
   www.eppo.go.th , www.peenongrongten.com และ www.facebook.com/peenongrongten
 
-20 ทีมระดับภูมิภาค จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับภูมิภาคในสถานที่ที่กาหนดไว้ โดยทีมที่ชนะจะได้เข้าร่วมแข่งขันระดับแชมป์ชิงแชมป์ที่กรุงเทพมหานคร พร้อมได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา ดังนี้
 
- รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค 40,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 20,000 บาท

 
- ทีมที่ชนะเลิศระดับระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภาค (12 ทีม) จะต้องเข้าร่วมการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร โดยทีมที่ชนะจะได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 40,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 30,000 บาท
- รางวัลชมเชย 20,000 บาท

 
เกณฑ์การตัดสิน
 
1) การร้อง (รอบคัดเลือกคลิป , รอบรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค , รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค)
    - การออกเสียงอักขระ ชัดเจน
    - น้าเสียงไพเราะ
    - เทคนิคการใช้เสียง
    - ความสอดคล้องกับท่วงทานอง
 
2) การเต้น (รอบคัดเลือกคลิป , รอบรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค , รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค)
    - ความพร้อมเพรียง
    - ความสวยงาม
    - การออกแบบท่าเต้นสอดคล้องกับเนื้อหา
 
3) การแต่งกาย (รอบรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค , รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค)
   - ความสวยงาม
   - การออกแบบเครื่องแต่งกายสอดคล้องกับเนื้อหาและการแสดง
 
4) ความคิดสร้างสรรค์ (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค)
    - การแต่งกายความสวยงาม สอดคล้องกับเนื้อหาและการแสดง
    - การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการแสดง
    - การออกแบบการแสดงได้สอดคล้องกับเนื้อหาเพลง
 
ย้ำอีกครั้งค่ะ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถส่งคลิปวีดีโอผลงานได้ที่ กิจกรรม
"พี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยานประหยัดพลังงาน เราทำได้”

ส่งมาที่  ตู้ปณ. 55 งามวงศ์วาน 11001
ดาวโหลดใบสมัครพร้อมดูรายละเอียดโครงการได้ทาง www.peenongrongten.com
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 029671555


สุดท้ายนี้พี่มีคลิปวีดีโอและภาพกิจกรรมมาฝากกันด้วยคะUploadImage
น้องที่เข้าร่วมโครงการประกวด ทำกิจกรรมเล่นเกมส์ ร้องเพลง
UploadImage
UploadImage
น้องพอตเตอร์ The  trainer  มาเต้นบทเพลงอาขยาน เปิดงาน
UploadImage
พี่ดาว อภิสรา นุตยกุล พิธีกรดำเนินงาน
UploadImage
พี่อาร์ม พี่อินบูโดกัน  นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  พี่เบลล์ ไชน่าดอลล์ และพี่ดาว
ร่วมสนทนา พูดถึงที่มาและกติกาของโครงการประกวดครั้งนี้

UploadImage
UploadImage
น้องๆที่สมัครเข้ารว่มโครงการ ดูตั้งใจฟังกันมากเลยนะคะ ^^ 
UploadImage
 

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาได้ที่นี่
ฝากติดตามบ๊อคและเพจของพี่ซายน์ด้วยค่ะ ^^  
โดย Super Sine
วันที่ 15 มิถุนายน 2555
พิมพ์หน้านี้