โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Projects)

ลบ แก้ไข

โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจำปี 2552

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

นอกงบประมาณ

1.

1.โครงงานคณิตศาสตร์

10,000

2.

2.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

21,000

3.

3.พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ คณิตศาสตร์

20,000

4.

4.ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์

10,000

5.

5.พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

20,000

6.

6.พัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

20,000

รวม

101,000

โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

1. การอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (หลักสูตรกลาง) ปีที่ 3 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 -10 เมษายน 2552

ร่วมถ่ายรูปกับ นางชมัยพร  ตั้งตน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมให้การอบรมครูคณิตศาสตร์หลักสูตรที่ 3

2. การอบรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ( วทร.17)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

1. การสอนซ่อมเสริม/ติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ NT, O-Net , A-Net

2. การทดสอบความรู้คณิตศาสตร์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์(สสวท.)

ภาพจาก http://www.ipst.ac.th/smath/e-book/math/main-math02.html

 loading...


โดย สุระสิทธิ์ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 เม.ย. 52 14:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,423 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง