คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
อ.สุทัศน์ เอกา
อ.สุทัศน์ เอกา
จำนวนผู้ติดตาม 18 คน

เรื่องล่าสุด

แก่นแท้ของการเรียนรู้ เพื่อคุณครู และเด็กไทย

8 ม.ค. 61 00:18 น.

แก่นแท้ของการเรียนรู้ เพื่อคุณครู และเด็กไทย

อ่านต่อ

สูตรการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และวิชา

8 ม.ค. 61 00:16 น.

สูตรการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และวิชา Coaching

อ่านต่อ

ระดมความคิด กับ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

8 ม.ค. 61 00:13 น.

ระดมความคิด กับ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

อ่านต่อ

หัวใจสำคัญในการสอนของครู คือ

8 ม.ค. 61 00:12 น.

หัวใจสำคัญในการสอนของครู คือ

อ่านต่อ

ปฐมวัย เป็นบ่อเกิดความคิดสร้างสรรค์..

8 ม.ค. 61 00:07 น.

ปฐมวัย เป็นบ่อเกิดความคิดสร้างสรรค์.. Preschool is a

อ่านต่อ

3R..จุดเน้นของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

8 ม.ค. 61 00:04 น.

3R..จุดเน้นของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เบื้องต้น

อ่านต่อ
คำฮิต

คำค้นหา

เกี่ยวกับ Blogger

อ.สุทัศน์ เอกา
อ.สุทัศน์ เอกา