คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
ปุ๋มปิ๋มซ่าส์
ชุมชม คนหางาน
จำนวนผู้ติดตาม 91 คน

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (นครปฐม) [ No. 56218 ]

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (นครปฐม)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10767

ประกาศรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม) รวม 4 อัตรา (3-11 เม.ย.55)
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม)
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการผลิตพืช หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เกษตรกร และชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริม ถ่ายทอด และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลิตทางการเกษตร ด้านพืช ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน และบริการส่งเสริมอาชีพการเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตรของเกษตรกร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เครือข่าย เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจในการจัดการพัฒนาชุมชนและพึ่งพาตนเองมากขึ้น
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
5. ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตแก่เกษตรกร และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร 2. ความรู้ด้านการเกษตร 3. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
- สมรรถนะ
1. ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 2. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 3. การคิดวิเคราะห์ 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. การสื่อสารโดยการพูด 6. บุคลิกภาพและการปรับตัว
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
 
เกณฑ์การประเมิน : ต้องได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10767

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
- เกี่ยวกับส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร _จากสนามสอบจริง
- แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 1
- แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 2
- แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 3
- แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตร
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวแนวข้อสอบข่าวและเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ 2 เล่ม เนื้อหา + แนวข้อสอบ + VCD ในราคาเพียงชุดละ 679 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว (EMS)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10767Thaionline1 ( อ่าน 1316 | ตอบ 0 ) ( 2012-04-18 22:44:08 ) แจ้งลบ

 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส