อัพเดทแนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สายวิชาการ)
แนวข้อสอบตำแหน่งอื่น ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าดูได้ที่ 

http://www.topbooks.lnwshop.com 

---------------------------------------------------- 
รวมข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สายวิชาการ) 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบภาษาไทย (ด้านการสื่อสาร) 
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation 
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
- แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา 
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 
- แนวข้อสอบความเป็นครู 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- แนวข้อาอบระเบียบบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน 
ส่ง EMS หนังสือ + VCD ติว ราคา 679- รอแค่ 3 วัน 

------------------------------------------------------- 

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
wchaiyakun@gmail.com หรือ 086-3185941 

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร 

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน 
แจ้งอีเมล์ กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟล์ PDF 
หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม 


------------------------------------------------ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ---------------------------------------------------------
โดย คฑา ทำดี
วันที่ 16 ตุลาคม 2555
พิมพ์หน้านี้