ทุนกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (NFP) 2012

ลบ แก้ไข

  ทุนกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ (NFP)
    สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโท
                     ในเนเธอร์แลนด์ ปี 2012

Dutch Ministry of Foreign Affairs offers Netherlands Fellowship Programmes (NFP) for Master’s degree programmes, 2012, Netherlands

สาขาวิชา/Study Subject(s): Courses offered by University (สาขาที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว)
ระดับการศึกษา/Course Level: Master’s (ปริญญาโท)
ผู้พิจารณาให้ทุน/Scholarship Provider: Dutch Ministry of Foreign Affairs (กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์)
ทุนเรียนใน/Scholarship can be taken at: Netherlands (เนเธอร์แลนด์)

คุณสมบัติผู้สมัคร/Eligibility:
A candidate applying for an NFP fellowship for a master’s degree programme must:
– be a mid-career professional with at least three years’ relevant work experience เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ;
– be a national of, and working and living in one of the developing countries on the NFP country list valid at the time of application (see annex 4) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาตามรายชื่อของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์;
– be nominated by his or her employer, who pledges to continue paying the candidate’s salary and guarantees the candidate will be able to return to the same or an equivalent position at the end of the fellowship period2 ผู้สมัครต้องมีนายจ้างรับรองการทำงานและเงินเดือนและรายละเอียดการกลับไปทำงานตาม fellowship period2  ;
– have been unconditionally admitted by a Dutch institution to one of the master’s degree programmes on the course list 2012- 2013 ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลน์ให้เข้าเรียนในระดับปริญญาโทแล้วแน่นอน.
This means that the candidate must have met all the requirements set by the Dutch institution (see 2.2); – not already have received an NFP master’s degree fellowship ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับทุนต้องไม่ได้ทำงานหรือได้รับทุนในองค์กรดังต่อไปนี้ ;
– not be employed by:
• a multinational corporation (for instance Shell, Unilever etc.) or
• a large national and/-or commercial organisation or
• a bilateral donor organisation (for instance USAID, DFID, Danida, Sida, FinAid, AusAid, ADC, SwissAid etc.) or
• multilateral donor organisation, (for instance a UN organisation, the World Bank, the IMF, Asian Development Bank, African Development Bank, IADB, etc.) or
• international NGO’s (for instance Oxfam, Plan, Care, etc.) – have completed and submitted an NFP master’s degree programme fellowship application including all the required documentation before the applicable NFP fellowship application deadline;
– be employed in an area to which the study will make a relevant contribution;

ทุนนักเรียนต่างชาติ/Scholarship Open for International Students : Yes

ทุนเปิดสำหรับประเทศกำลังพัฒนา/Scholarship Open for Students of Following Countries : Developing Countries

Scholarship Description: NFP fellowships can be obtained for a selected number of master’s degree programmes. The Dutch higher education institutions offer many international master’s degree programmes. Candidates can receive a postgraduate education and earn one of the following Dutch degrees: Master of Arts, Master of Science, or a Professional Master’s degree. A Master of Arts or a Master of Science degree is an academic degree, usually awarded by traditional (researchoriented) universities on completion of a postgraduate researchoriented course of one to two years in duration. Professional Master’s degrees are awarded by different types of higher education institutions that offer more professionally-oriented programmes. Professional master’s degrees are usually of shorter duration than a research-orientedmaster’s degree programme. The duration of the programmes varies between 9 and 24 months. The list of master’s degree programmes can be found at the end of this section on page 8. Please note that this is a provisional list and that information is subject to change.

to Apply: Online

Scholarship Application Deadline : 7 February 2012 and 1 May 2012

Further Scholarship Information and Application

ิดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนที่ : http://www.interscholarship.com/2012-netherlands-fellowship/6789

         

 โดย ต้นซุง Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ก.พ. 55 23:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,833 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,833 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง