<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

เปิดรับสมัครเรียนM.B.A. ที่ ม.รามคำแหง


 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัญฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครสาขา

-          การจัดการทั่วไป

-          การเงินและการธนาคาร

-          การตลาด

-          การบัญชี

การคัดเลือก

-          คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

วัน-เวลาและสถานที่เรียน

-          เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

-          วันเสาร์      เวลา  08.00 - 12.00 น.

                                         13.00 - 17.00 น.           

17.30 -  21.30 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

-          155,000  แบ่งชำระ 5 งวด (รวมค่าใช้จ่ายในการดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าศึกษา (โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม)

1.      เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย

2.      น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน

3.      ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

4.      สูท (หญิง) เสื้อ/กระโปรง 1 ชุด (ชาย) เสื้อ/กางเกง 1 ชุด

5.      เสื้อโปโล 2 ตัว

6.      อุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 1 ชุด

7.      เครื่องคำนวณทางการเงิน

8.      กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ

9.      สัมมนาทางวิชาการ

10.  ปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

11.  ปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12.  ดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร์

13.  ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

-          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

-          ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลารับสมัคร

-          ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 มกราคม 2550

****(เว้นวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2549,เว้นวันที่1-2 มกราคม 2550,เว้นวันที่ 6-12 มกราคม 2550)****

สถานที่รับสมัคร

-          ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารสุโขทัย    ชั้น 6 ห้อง 610 โทร.0-2310-8955-6

-          เวลา 09.00 – 19.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-          0-2310-8955-6, 0-2310-8593

-          www.mmm.ru.ac.th

สอบถามข้อมูล Online MSN

mmm-rumba@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัญฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครสาขา

-          การจัดการทั่วไป

-          การเงินและการธนาคาร

-          การตลาด

-          การบัญชี

การคัดเลือก

-          คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

วัน-เวลาและสถานที่เรียน

-          เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

-          วันอาทิตย์      เวลา  08.00 - 12.00 น.

                                             13.00 - 17.00 น.           

    17.30 -  21.30 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

-          155,000  แบ่งชำระ 5 งวด (รวมค่าใช้จ่ายในการดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าศึกษา (โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม)

14.  เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย

15.  น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน

16.  ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

17.  สูท (หญิง) เสื้อ/กระโปรง 1 ชุด (ชาย) เสื้อ/กางเกง 1 ชุด

18.  เสื้อโปโล 2 ตัว

19.  อุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ 1 ชุด

20.  เครื่องคำนวณทางการเงิน

21.  กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ

22.  สัมมนาทางวิชาการ

23.  ปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

24.  ปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

25.  ดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร์

26.  ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

-          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

-          ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลารับสมัคร

-          ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 15 มกราคม 2550

****(เว้นวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2549,เว้นวันที่1-2 มกราคม 2550,เว้นวันที่ 6-12 มกราคม 2550)****

สถานที่รับสมัคร

-          ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารสุโขทัย    ชั้น 6 ห้อง 610 โทร.0-2310-8955-6

-          เวลา 09.00 – 19.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-          0-2310-8955-6, 0-2310-8593

-          www.mmm.ru.ac.th

สอบถามข้อมูล Online MSN

mmm-rumba@hotmail.com

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (Modern Leaders Program) รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครสาขา

-          การจัดการทั่วไป

-          การเงินและการธนาคาร

-          การตลาด

-          การบัญชี

การคัดเลือก

-          คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

วัน-เวลาและสถานที่เรียน

-          เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

-          วันจันทร์ - วันพฤหัสบดีเวลา  18.00 – 21.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

    -  130,000  บาท   แบ่งชำระ 5 งวด (รวมค่าใช้จ่ายดูงานในประเทศ ต่างจังหวัด)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้าศึกษา (โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม)

                             1.เอกสารประกอบคำบรรยายภาษาไทย

2.น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน

3.ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท

4.ปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5.สูท(หญิง)  เสื้อ / กระโปรง 1 ชุด

(ชาย)  เสื้อ / กางเกง 1 ชุด

6.เสื้อโปโล

7.กระเป๋า 1 ใบ

8.ศึกษาดูงาน (ในประเทศ ต่างจังหวัด)

9.ปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

-          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง

-          ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลารับสมัคร

-          ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550

****(เว้นวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2549,เว้นวันที่1-2 มกราคม 2550,เว้นวันที่ 6-12 มกราคม 2550)****

สถานที่รับสมัคร

-          ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) อาคารสุโขทัย    ชั้น 6 ห้อง 610 โทร.0-2310-8955-6

ตั้งกระทู้โดย : soda30 เมื่อ 2006-12-16 15:28:23 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 59690 ผู้ตอบ : 11

ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา การจัดการโลจิสติกส์

รับจำนวน 160 คน   สามารถจบภายใน  3  ปี

สมัครสอบสอบตรง

    อ.ปวริศา  ปิยนุสรณ์    โทรศัพท์   0869700808

    หรือพี่  เบญจกัลย์ ภัทรวนากุล  โทรศัพท์   0894748487

 


ตอบโดย : เบญจกัลย์ ภัทรวนากุล เมื่อ 2009-02-16 12:11:15 IP : 58.9.199.xxx

ความคิดเห็นที่ 5

สมัครเรียนของปีนี้มีไหม
ตอบโดย : สวย เมื่อ 2009-01-21 19:26:25 IP : 202.176.135.xxx

ความคิดเห็นที่ 4

หก้หรบิ


ตอบโดย : หานเห เมื่อ 2009-01-09 12:34:08 IP : 124.120.185.xxx

ความคิดเห็นที่ 3

สนใจเรียนมากๆค่ะ ปี 2552 เปิดรับเมื่อไหร่ค่ะ


ตอบโดย : ปา เมื่อ 2008-12-30 18:06:21 IP : 125.24.147.xxx

ความคิดเห็นที่ 2

อยากเรียนมากๆ สนใจใปรแกรมสาขาวิชาที่เปิดสอนมากครับ

 


ตอบโดย : นายฐานเทพ แก้วกอง เมื่อ 2008-11-26 23:03:54 IP : 125.26.125.xxx

ความคิดเห็นที่ 1

อยากรู้ที่เรียนการบัญชีแถวร่มเกล้า มินบุรี มีใครทราบมั่งหรือปล่าวว่าเรียนที่ไหน


ตอบโดย : เจมส์ เมื่อ 2008-04-04 20:35:26 IP : 124.120.240.xxx

หน้า : 1
ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน